Program i Almedalen 29 juni - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

MÅNDAG DEN 29 JUNI

7 arkitekter om lösningar på framtidens boende

9.00–9.55, arrangör Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om?
Rekordmånga står utan egen bostad idag. Bland de värst drabbade är unga i städerna. Som en reaktion mot det konventionella har fler flexibla lösningar på bostadsbristen börjat växa fram. Sju arkitekter ger förslag på hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

De medverkar:
Lisa Deurell, Paradiso, Mattias Gustafsson, Urbio, Cecilia Holmström, Tengbom HSB Living Labs, Emma Jonsteg, Utopia, Åsa Kallstenius, KOD, Kia Björling, OkiDoki och Lovisa Berg, Nyréns.

 

Kreativa lärmiljöer förbättrar skolresultaten

10.00–10.55, arrangör Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om?
Bara de närmaste åren ska hundratals skolor byggas och renoveras. Här finns en unik möjlighet att höja elevernas resultat. Skoldebatten har främst handlat om lärarlöner och betyg, men elevernas lärmiljöer är en avgörande faktor för att elever ska ha möjlighet att prestera bra i skolan.

De medverkar:
Lina Swanberg, studiochef skolor, Tengbom, Henrik Nerlund, kanslichef, Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Petter Brobacke, ansvarig för forsknings- och utvecklingsfrågor AcadeMedia, Fredrik Alvarsson, regionchef Hemsö, Erik Pelling (s), kommunalråd Uppsala kommun och Charlotta Holm Hildebrand, branschchef Sveriges Arkitekter. Moderator: Nina Gunne, journalist tidningen Arkitekten.

 

En ny politik för arkitektur, form och design


11.00–12.30, arrangör utredningen Gestaltad livsmiljö
12.30–13.00, intervju med bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan

Vad handlar det om?
Det är nästan 20 år sedan riksdagen tog beslut om en politik för arkitektur, form och design. Nu är det dags igen. Vi kommer i höst lämna vårt slutbetänkande över hur en ny statlig politik kan utformas. Vi tar tempen på utredningen och diskuterar nödvändiga åtgärder.

Christer Larsson, särskild utredare och stadsbyggnadsdirektör i Malmö, presenterar de stora dragen i förslagen för den nya politiken och diskuterar också förutsättningarna för en gemensam mötesplats för arkitektur, form och design där människan och en hållbar samhällsutveckling står i centrum. Vad betyder perspektivet Gestaltad livsmiljö och vad är nytt jämfört med den nuvarande politiken? Vad kan den nya politiken för arkitektur, form och design göra för att påverka utvecklingen mot ett hållbarare, jämlikare och tillgängligare samhälle? Svensk arkitektur- och designpolitik har många år på nacken och mycket har hänt sedan Framtidsformer lades fram 1998. Ökad polarisering, urbaniseringen, behov av hållbara bostadslösningar och gemensamma mål, hantering av resurser och den stora utmaningen med ohälsa på många plan är bara några av de utmaningar som utredningen möter. Hur kan den nya politiken för arkitektur, form och design bidra för att hantera de här utmaningarna?

Han medverkar:
Christer Larsson, Särskild utredare, Gestaltad livsmiljö.

 

Så ökar vi (bo)stadsbyggandet

13.30–14.25, arrangör Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om?
Vi ska bygga 550 000 nya bostäder till 2030. Men vi måste höja ambitionsnivån ytterligare och prata ett ökat (bo)stadsbyggande. Resultatet av bostadsbyggande är våra framtida livsmiljöer. Städer ska klara av så mycket mer än att bara husera oss. Där ska vi leva, jobba och hantera klimatutmaningarna.

De medverkar:
Mehmet Kaplan (MP), bostads- och stadsutvecklingsminister. Caroline Szyber (KD), ordförande riksdagens civilutskott. Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundbybergs stad. Viktor Barth-Kron, journalist, Dagens Nyheter. Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Janna Valik, generaldirektör, Boverket. Moderator: Emma Jonsteg, vd, Utopia arkitekter

 

Varför är det svårare att bygga staden inåt än utåt? Om förtätningens förtjänster och lagens missar

14.30–15.25, arrangör Sveriges Arkitekter och Fastighetsägarna Sverige

Vad handlar det om?
Att bygga bostäder är svårt men att bygga bra städer är svårare. Våra städer bör växa genom förtätning och inte genom alternativet – utglesning. Men det är enklare att bygga staden utåt än inåt. Lagstiftningen måste moderniseras för en hållbar stadsutveckling. Om förtätningens förtjänster.

De medverkar:
Ann-Sofie Eriksson, enhetschef, SKL, Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad, Lars Marcus, professor i Urban Design, Chalmers Arkitektur, Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges Arkitekter, Jan Jörnmark, docent, Handelshögskolan i Göteborg, Karolin Forsling, chef stadsutveckling & marknad, AMF Fastigheter, Moderator: Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige.

 

Går det att förbjuda fula hus?

15.30–16.25, arrangör Sveriges Arkitekter och Archileaks

Vad handlar det om?
Kan kommuner främja bättre arkitektur, och i så fall hur? Fungerar dokument som gestaltningsprogram för att höja kvaliteten? Eller är det snarare ett onödigt regelverk som hindrar innovationer och kreativitet? Och vad är egentligen tillåtet för kommun och stat att reglera?

De medverkar:
Gert Wingårdh, arkitekt, Wingårdhs, Malin Zimm, forsknings- och utvecklingschef, White, Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen, Rickard Stark, Creative Director, OkiDoki Arkitekter, Muharrem Demirok (C), kommunalråd, Linköping, Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, Tatjana Joksimovic, planchef vid länsstyrelsen i Stockholm. Moderator: Martin Nordahl, Archileaks.

 

Så skapar vi innovationer för en socialt klimatsmart livsmiljö till år 2025


 
16.30–18.00, arrangör Sveriges Arkitekter, STD-företagen, Byggherrarna, Malmö stad, Arkitekturakademin

Vad handlar det om?
Vi måste tredubbla tempot i bostadsbyggandet och samtidigt skapa en klimatfrämjande och socialt inkluderande livsmiljö. För att klara det behövs innovationssatsning för kunskapsutveckling i tidiga skeden av stadsutvecklingen. Agenda Livsmiljö är ett förslag till nationell strategisk innovationsagenda.

Sveriges Arkitekter & STD-företagen har med stöd av Byggherrarna, Malmö stad och Arkitekturakademin samtalat med 300 aktörer, experter och forskare i tidiga skeden av stadsutvecklingen. Det är i de tidiga skedena som möjligheterna finns för att höja tempot och samtidigt öka kvaliteten och värdeskapandet i stadsutvecklingen. Med en statlig satsning på forskning och tjänsteinnovation i tidiga skeden för koncept, metod och processutveckling är aktörerna beredda att skjuta till 70 Mkr de närmaste två åren. Staten bör dubbla detta med en satsning på forskning i högskolorna och innovationsstöd till företag och kommuner på minst 140 Mkr/år. Samhällsbyggandet omsätter 250 miljarder kronor/år och statens satsning på gemensam kunskapsdelning utgör idag bara 0,2% av detta. Den låga innovationstakten i samhällsbyggandet är ett stort risktagande för samhället. Om vi inte förmår styra dessa stora investeringar mot de sociala och ekologiska utmaningarna riskerar vi en hämmad tillväxt eller till och med rena förluster.

De medverkar:
Jacob Sahlqvist, Förbundsordförande, Sveriges Arkitekter, Magnus Höij, vd, Svenska Teknik&Designföretagen, Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna, Per Haupt, stadsarkitekt, Eskilstuna, Katja Grillner, professor, KTH, Joakim Tiséus, enhetschef, Vinnova, Bengt Andrén, NAI Svefa, Lars Marcus, professor Urban Design, Chalmers, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad, Moderator: Carl Mossfeldt, Rework.