Program Almedalen 7 juli - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

TORSDAG 7 juli

Social hållbarhet – hur får vi det att hända på riktigt?

Kl. 08.45–09.50 arrangör, Statens konstråd, Älvstranden Utveckling

Vad handlar det om? 
Social hållbarhet har blivit modeord när det haglar initiativ till storskaliga bostadsbyggen och renoveringar. Men skyttegravar och olika världsbilder hindrar utvecklingen. Samtidigt arbetar konstnärer med metoder som löser knutar. Dags att sluta debattera och förstärka stadsutvecklingen tillsammans
Rundabordssamtal för att nå ett steg längre. Social hållbarhet är ordet på allas läppar. Men planerare, byggbransch, föreningsliv och kultursfär talar förbi varandra. Frustrationen ökar och stagnationen cementeras. Parallellt arbetar konstnärer med nya metoder som både skapar delaktighet och löser stadsplaneringsknutar. Vad behövs för att vi ska kunna kavla upp ärmarna och tillsammans hitta sätt att få det att hända på riktigt?

De medverkar:
Alice Bah Kuhnke (MP), kulturminister, Kulturdepartementet, Karolina Skog (MP), miljöminister, Jonas Nygren, tillträdande förbundschef Hyresgästföreningen, fd kommunstyrelsens ordf Sundbybergs stad, Saadia Hussain, konstnär, Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd, Lena Andersson, vd, Älvstranden utveckling
Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

 

Konstnärer och stadsbyggnadsprocesser – krock eller hållbar stadsutveckling?

Kl. 10.00–10.50, arrangör Statens konstråd, Älvstranden Utveckling

Vad handlar det om? 
Hur säkrar vi de sociala perspektiven när tempot ökar i bostadsbygget? Alla pratar om det, men hur går det till i verkligheten? Möt stadsbyggnadsprojekt med social hållbarhet i fokus där konsten har varit drivande. Vad händer i processen när konst möter planering?
Konstnärliga processer kan skapa rum för reflektion och ge nya infallsvinklar och lösningar. De kan verka över etablerade gränser, lyfta sociala perspektiv och ompröva invanda konventioner. Men vad händer när konstnärer kommer in i stadsbyggnadsprojekt? Vilka utmaningar och möjligheter uppstår när den konstnärliga processen möter planbyggnadsprocessen? Hur blir det något mer än ett ambitiöst program?

De medverkar:
Caroline Tandefelt, Gatukraft, boendenätverk Lindängen, Joakim Norman, projektledare samhällsomvandling, LKAB,  Karl Tuikkanen, konstnär, Joanna Zawieja, arkitekt SAR/MSA, ansvarig stadsutveckling, Statens konstråd, Jessica Segerlund, processledare, Älvstranden utveckling
Moderator: Suzanne Pluntke, expert/bebyggelseantikvarie, Boverket

 

Växa med design – barns och ungas delaktighet i livsmiljöutveckling

Kl. 11.00–11.50, arrangör HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet

Vad handlar det om?
Om barns och ungas roll i skapandet av våra livsmiljöer. Hur ska det gå till i praktiken? Hur kan man med designmetodikens verktyg ta tillvara barn och ungas kunskap, erfarenheter och idéer?
I SOU:n ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” kopplas ett ökat inflytande för barn och unga till demokrati, utbildning och folkhälsa, och Barnkonventionen ger barn rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Det är inte bara arkitekter, designers, stadsplanerare och konstnärer som utformar livsrummen – medborgarna är i allt högre utsträckning en del av den offentliga processen. Men de unga medborgarna – hur tas deras åsikter och kompetenser bäst tillvara? Och vad händer när barns och ungas åsikter går på kollisionskurs med vuxnas uppfattning om vad som är bäst, vackert, riktigt? Det är inte bara en fråga om ålder utan om bakgrund och förförståelse. Hur kan vi gå utanför våra normerande spår och bilder av ”andra”, och ta tillvara varandras perspektiv, oavsett kulturell bakgrund?

De medverkar:
Rasoul Nejadmehr, forskare, Koncernavdelning Kultur, Västra Götalandsregionen, Carl-Johan Skogh, designer, programansvarig Child Culture Design, HDK, Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad, Karin Thomasson, vice ordförande samt kommunalråd, SKL, Östersunds kommun

 

Byggemenskaper – den nya vägen till mångfald i stadsutvecklingen?

Kl. 12.00–12.50, arrangör Föreningen för Byggemenskaper

Vad handlar det om? 
För att skapa större sociala värden i staden bör dess invånare ges möjlighet att driva stadsutvecklingen istället för att vara dess offer. Det som framför allt behövs är att anpassa kommunernas markanvisningar också för mindre aktörer såsom byggemenskaper.

En byggemenskap är en grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Delaktighet skapar sociala värden, lägre kostnader, variation och mångfald i staden och innovationskraft som kan driva hållbar stadsutveckling. Idag säljs i regel mark för byggande före detaljplan till högstbjudande. Det leder till en marknad dominerad av ett fåtal aktörer och en planeringsprocess kantad av målkonflikter. Konflikterna kringskär möjligheten för kommuner att utveckla framtida stadsbyggande till en ny nivå. Det blir också svårare att introducera nya innovationer på byggmarknaden. Genom att skala ner enskilda byggprojekt och processtider ges möjligheter för helt andra aktörer att utveckla staden, vilket leder till en större mångfald av nya bostäder och stadsområden. Byggemenskaper är exempel på processer där invånare kan bygga utifrån sina behov och drömmar, och tillsammans med kommun och andra grupper skapa framtidens stadsväv.

De medverkar:
Ulf Kamne (MP), ordförande i Byggnadsnämnden i Göteborg, Erik Slottner (KD), ledamot i Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot, Björn Sundin (S), Kommunalråd i Örebro.

 

Kan designlösningar ge snabbare vägar in i samhället? Om tävlingen Opportunity Space

Kl. 13.00–13.30, arrangörer Sveriges Arkitekter, White, Malmö stad

Vad handlar det om:
Den internationella tävlingen Opportunity Space ska ge konkreta förslag på hur jobbprogram, utbildning och boende kan bli mer synliga och tillgängliga för människor som är i störst behov av dem och samtidigt skapa sociala aktiviteter för nyanlända och etablerade invånare i det offentliga rummet. Tävlingen genomförs under sensommaren och med publika workshops under hösten 2016.

De medverkar:
Alexandra Hagen, White Arkitekter, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö, Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter


Tillbaka till Almedalssidan