Program Almedalen 1 juli - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

ONSDAG DEN 1 JULI

Urbana ekosystem för innovation – vad och vem skapar strukturen?

8.00–8.55, arrangör Akademiska hus

Vad handlar det om?
Vi lever i en ”stadstidsålder”. Städer är den stora transformativa kraften. Hur skapas de strukturer som genererar innovationer och den nya kunskap vi behöver för att hantera vår tids utmaningar: sociala, ekonomiska och tekniska? Vad händer med universitetens centrala roll som kunskapsmotorer?
Städernas förmåga att generera innovation och tillväxt är avgörande för vårt framtida välstånd. Den urbana kraften går igen i utvecklingen av de akademiska miljöerna. Universiteten söker världen över en integration med staden, eller där det inte går åtminstone att deras campus blir mer stadslika. Vi ser på många nivåer en ökad integration mellan samhälle, näringsliv och akademi. Samtidigt driver tilldelning av forskningsmedel fram nya transdisciplinära konstellationer i ambition att lösa de stora framtidsutmaningarna. Hur ska samhällsbyggnadssektorn bättre stödja nya och mer effektiva former för innovation? Hur ska ett möte mellan forskning och samhälle främjas som är transdisciplinärt och nyttjar olika kreativa krafter? Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftiga städer. Seminariet diskuterar exempel på hur svensk innovationskraft och kunskapsproduktion kan stärkas genom nya lösningar inom stadsutveckling och hur dessa ger grund för ny forskning.

De medverkar: 
Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholms stad, Erik Westin, ställföreträdande regiondirektör, Akademiska Hus, Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter, Efva Lilja, professor, konstnär, Margareta Norell Bergendahl, professor, KTH, Petra Dalunde, tillförordnad vd, Kista Science City, Johan Skarendahl, programsekreterare, IQ Samhällsbyggnad, Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad.

 

Det aktivitetsbaserade samhället och boendet – globalisering, urbanisering och digitalisering

9.00 – 9.55, arrangör Tengbom

Vad handlar det om?
Dagens tioåringar är våra framtida bostadskunder, med nya behov och problem. Förutsatt att de har någonstans att bo. Tengbom bjuder in till frukost med bostadsarkitekten Cecilia Holmström i heta stolen. Hur ska vi lösa bostadsbristen i storstäderna? Och kan den digitala revolutionen medföra nya, mer hållbara lösningar för vår slit-och-släng-livsstil? Kom och ställ Tengbom mot väggen.

De medverkar:
Cecilia Holmström, arkitekt och strategisk rådgivare bostad, Tengbom, Emelie Mannheimer, marknads- & kommunikationschef, Tengbom, Magnus Höij, vd, Svenska Teknik&Designföretagen och Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.

 

Så skapar vi 500 000 fler hem i våra villaträdgårdar

10.00–10.55, arrangör: Kod arkitekter

Vad handlar det om?
500 000 småhusägare i de växande storstadsregionerna är nyckelaktörer för att nå nationella bostads- och klimatmål. Vi visar hur en förnyad policy för villastaden kan frigöra samhällsbyggande krafter och hur stads- och trädgårdliv kan kombineras i framtidens hållbara och eftertraktade livsmiljöer.
Snabb befolkningstillväxt i landets storstadsregioner kräver ett bostadsbyggande Sverige inte upplevt sedan 70-talet. Är storskalig, industriell massproduktion enda vägen framåt? Kod arkitekter vill bredda debatten och belyser ytterligare möjligheter: Hur husägare kan engageras som samhällsbyggare, hur befintliga småhusfastigheter kan användas smartare, hur bostadsdrömmar om egen trädgård och nära till allt kan uppnås.
Kod presenterar initiativet 500k, en ny policy för befintliga villaområden som kan möjliggöra gradvis utveckling över tid, ökad mångfald och småskaligt stadsbyggande. Vad kan vi lära av Vancouver och andra internationella exempel? Vilka förändringar krävs i Sverige, på nationell och kommunal nivå? Och vilka trender inverkar på våra attityder; hur vill vi bo och leva i framtiden? Timmen avslutas med en spontan folkomröstning.

De medverkar:
Conny Wahlström, statssekreterare bostads- och stadsutvecklingsfrågor samt plan- och byggfrågor, Näringsdepartementet, Sara Haasmark, hållbarhetschef, Fastighetsägarna Stockholm, Fredrik Moberg, Fil dr systemekologi Co-Director, Albaeco/Stockholm Resilience Centre, Ted Lindqvist, Tekn lic fastighetsekonomi, vd, Evidens, Karin Kjellson, arkitekt och utvecklingschef, Kod arkitekter, Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och delägare, Kod arkitekter, Sanna Hederus, chefsarkitekt och delägare, Kod arkitekter.

 

Visionsstyrd stadsutveckling – möjligheter och utmaningar

11.00-11.55, arrangör Strategisk Arkitektur

Vad handlar det om?
Utmaningarna och möjligheterna i komplexa stadsutvecklingsprojekt är många, och vad krävs för att vi ska utveckla långsiktigt hållbara stadsdelar? Strategisk Arkitektur delar med sig av erfarenheter från visionsstyrd stadsutveckling och samtalar med nyckelpersoner om hinder och lösningar. Vi fokuserar på nyckelfrågorna hur vi ska utveckla framtidens städer, hur går det till, vilka måste samverka och vad finns det för hinder. Vilka är de kritiska frågorna i större stadsutvecklingsprojekt, givet de utmaningar vi har idag gällande behov av kraftigt ökat bostadsbyggande. Vad behövs för att inte vi ska blicka tillbaka om 10-15 år och konstatera en rad uppenbara misstag? Välkommen till ett seminarium med diskussion och samtal om visionsstyrd stadsutveckling.

De medverkar:
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholm stad, Klara Palmberg-Broryd, strategi- och förnyelsedirektör, Nacka kommun, Kim Hulthén, projektchef, NCC Boende, Maria Börtemark, vd, Strategisk Arkitektur, Jan Ytterborn, arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur.

 

Vem platsar? Låt människor med olika perspektiv forma vår gemensamma livsmiljö

13.00–13.55

Vad handlar det om?
Vem platsar? – ett samtal om sådant som skaver inom design- och arkitekturbranschen
Om vem som får ta plats och vem som syns i samtalet om vår gemensamma livsmiljö. Om vikten och behovet av ökad mångfald såväl som regional spridning.
Arkitektur och design berör alla och är mer närvarande än någonsin i våra dagliga liv, men uppfattas ändå av många som något exklusivt för ett fåtal. Samtidigt börjar framtidens frågor här och nu och utmaningarna är stora på vägen mot ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Människor med olika perspektiv och bakgrund måste ges reell möjlighet att delta i formandet av vår gestaltade livsmiljö. Hur gör vi för att alla ska kunna vara ”med i matchen”? Hur öppnar vi det slutna designrummet? Hur skapar vi ett klimat som bjuder in alla, oavsett kön, etnicitet, var i landet du bor eller vilken utbildning dina föräldrar har.

De medverkar:
Karin Ahlin, ordförande i Svenska Tecknare, Coach/föreläsare i Svensk Forms projekt Deadline, Jacob Sahlqvist, ordförande i Sveriges Arkitekter, Kerstin Sylwan, projektledare Omforma, Staffan Rydén, kulturchef Västra Götalandsregionen och Maria Lantz, rektor Konstfack. Moderator: Rebecka Gordan, journalist på tidningen Arkitekten.

 

Var är bästa platsen i Visby? Så skapar vi bra mötesplatser i staden

15.00–15-55, arrangör Sveriges Arkitekter, Fastighetsägarna och Spacescape

Vad handlar det om? 
Lyckad stadsutveckling utgår från hur människor beter sig och använder stadsrummet. Alla vill synas, men var är alla? Vi diskuterar hur man syns i staden och skapar platser där man vill vara. Vi har mätt gångflöden i Almedalen och kan med unika kartor berätta vilken som är den bästa mötesplatsen.

De medverkar:
Jacob Sahlqvist, förbundsordförande Sveriges Arkitekter, Billy McCormac, Fastighetsägarna Stockholm, Kristina Alvendal, fastighetsutvecklare, Sima Zangiabadi, affärsutvecklare och strateg, Jernhusen och Monica von Schmalensee, VD, White. Moderator: vd och tekn dr Alexander Ståhle, Spacescape.

 

Vem får plats i det offentliga rummet?

16.00–16.55, arrangör Arkitektstudenterna
Vad handlar det om?
ArkitektStudenterna bjuder in till samtal om det offentliga rummets betydelse. Håller vi på att glömma bort den faktiska innebörden av det offentliga rummet? Vilka är det som ges tillträde idag när gränserna mellan privat och offentligt suddas ut? Vi vill väcka frågan om det offentliga rummet i samhället idag och vart vi är på väg.De medverkar:
Therese Kristiansson, arkitekt, konstnär, Elin Olsson, ledamot, Stockholms kommunfullmäktige, Miljöpartiet, Julia Svensson, journalist, kritiker, Sima Zangiabadi, affärsutvecklare, strateg, Jernhusen AB. Moderator: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö, särskild utredare, Gestaltad Livsmiljö.

 

Behöver vi nya umgängesregler på marknaden för bild och form?

17.00 – 17.55, arrangör Svenska tecknare

Vad handlar det om?
Illustratörer och formgivare har fått dra det kortaste strået i spåren av förlagskris och tidningsdöd, och idag haglar erbjudanden om att arbeta gratis ”för att det är bra att synas” eller för att det är ”en kul grej”. Nu ändrar vi på det.
Svenska Tecknare lanserar en helt ny branschstandard, en uppsättning regler på marknaden som ska reglera hur köp av bild och form ska gå till. Målet är att alla förlag, byråer, medier, kommuner och andra köpare som inte önskar att vara onda ska ansluta oss till den. Men vad säger köparsidan? Vad kommer det kosta Går det att genomföra så stora förändringar? Vilka är de nya kraven som kommer att ställas på uppdragsgivare? Och hur ska det fungera på en digital marknad? Har du som köpare rätt att lägga upp en PDF av broschyren på webben utan bildupphovsmannens tillstånd?

De medverkar:
Brit Stakston, mediestrateg, författare, rådgivare, projektledare, Svenska Tecknare, Karin Ahlin, ordförande, Svenska Tecknare, Jenny Lindahl, verksamhetsledare, Svenska Tecknare.

 

Glappet mellan mål och praktik inom stadsplanering

18.00 – 19.00, arrangör Kvinnors Byggforum och Sveriges Arkitekter

Vad handlar det om?
För att nå ett hållbart samhälle sätts mål och visioner av politiker och beslutsfattare. Men när vi synar vad det är vi planerar för idag och vilka beslut som tas kring samhällsbyggande så kan vi konstatera att mål och praktik inte alltid stämmer överens.
I vår strävan att nå ett hållbart samhälle formuleras konkreta målsättningar gällande exempelvis minskade miljöfarliga utsläpp, ökat kollektivt resande, minskad segregation och fungerande skolmiljöer. Ändå fattar ledande politiker beslut som går rakt i strid med de egna målen. Utifrån ett maktkritiskt perspektiv undersöker Kvinnors Byggforum glappet som uppstår mellan mål och praktik och diskuterar med sin panel vad detta betyder för stadsplaneringen och demokratin i stort och vilka konsekvenser det får för miljön och människors vardag.

 

Finns det en nordisk arkitektur och vad är i så fall dess kännetecken?

20.00–22.00, arrangör Veidekke och Sveriges Arkitekter
Obs! Arrangemanget äger rum i utomhusträdgården på Clarion Hotell Wisby.

Vad handlar det om?
Finns det en gemensam nordisk arkitektur? Vad är likheten och vad är skillnaderna? Hur skiljer sig arkitektens respektive beställarens roll i de nordiska länderna? Hur påverkar detta vad vi bygger? Seminariet gör även en internationell trendspaning och jämför internationell arkitektur i förhållande till nordisk och svensk. Välkommen till debatt och samtal med några av våra ledande debattörer inom området.

De medverkar:

Emma Jonsteg, arkitekt och vd, Utopia, Malin Meyer, arkitekt, Danielsen Architecture och spaceplanning, Rahel Belatchew Lerdell, Arkitekt och vd, Belatchew Arkitekter,  Lise-Lotte Söderlund, arkitekt, BSK Arkitekter, Mårten Otherus, regionchef, Veidekke, Julia Svensson, journalist, tidskriften Arkitektur, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad, Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad, Reiulf Ramstad, vd, Reiulf Ramstad arkitekter, Johanna Wiklander, stadsarkitekt, Linköping. Moderatorer Britta Blaxhult, affärsutvecklingschef, Veidekke Bostad och Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.