Styrelse 2018 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Studenternas styrelse 2018


Ordförande:

My Starbrink, Chalmers

Vice ordförande:
Johan Vonkavaara, UMA

Sekreterare:
Stina Johansson, Ultuna

Kassör:
Emma Carlström, Alnarp

Sveriges Arkitekter Alnarp
Josefin Ågren

Sveriges Arkitekter BTH:
Pontus Wirf

Sveriges Arkitekter Chalmers:
Lionel Torres

Sveriges Arkitekter HDK:
Emilie Söderlund

Sveriges Arkitekter Konstfack:
Hillevi Blücher

Sveriges Arkitekter KTH:
Josephina Lexin

Sveriges Arkitekter LTH:
André Lundin

Sveriges Arkitekter Ultuna:
Lina Axelsson

Sveriges Arkitekter UMA:
Kiia Nummenpalo

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara