Planchef till Stadsbyggnadsförvaltningen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

24 Okt 2018

Om arbetsplatsen
Vill du vara en av oss som driver utvecklingen av det växande Västerås, staden utan gränser där allt är möjligt, en plats där boende och verksamma känner sin stad och är engagerade i utvecklingen mot hållbarhet och attraktivitet för alla? Då har du samma ambitioner som planavdelningen och hela Stadsbyggnadsförvaltningen. Nu söker vi en ny planchef som med engagemang och beslutsamhet vill utveckla staden tillsammans med oss.

Planavdelningen arbetar i första hand med detaljplanering, men också med fördjupade översiktsplaner, planprogram och utredningar. Våra uppdrag har en stor spännvidd; stadsdelsförnyelser, kompletteringar i stadskärnan, större och mindre bostadsprojekt, nya verksamhetsområden och nya vägdragningar. Som planchef leder du tretton planarkitekter och har tillsammans med dina medarbetare en nyckelroll i arbetet med stadens tillväxt. Vi är stolta över vårt goda samarbete över avdelningsgränserna och över förvaltningsgränser. Så tror vi att man skapar en dynamisk, kvalitativ och kreativ samhällsbyggnadsprocess.

Arbetsuppgifter
Som vår planchef får du möjlighet att ha en nära samverkan med våra beställare och kunder för att uppnå ett långsiktigt hållbart stadsbyggande. Du är en självklar representant i strategiska samverkansgrupper och styrgrupper i viktiga planprojekt. Vi vill att du är en ledare som engagerar dig i att utveckla och leda dina medarbetare så att de utifrån sina förmågor blir ännu mer drivande, samverkande och självständiga projektledare i detaljplaneprocessen. Du behöver vilja och kunna jobba för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och vara beredd att leverera förväntade resultat till byggnadsnämnden. I din roll får du ta ansvar för detaljplaneprocessen och utvecklingen av den. Du får också lyfta betydelsen av hållbar planering sett utifrån ett helhetsperspektiv, inte minst god gestaltning och arkitektur i den fysiska miljön för alla invånare.

Kvalifikationer
Vi söker en tydlig ledare med struktur och helhetssyn. Du har erfarenhet av att leda inom verksamhetsområdet och vi tror att det är en fördel om du också haft fullt budget- och personalansvar. Du kan plan- och bygglagen, miljöbalken och vet också hur man lyckas med utvecklingsarbete i samhällsbyggnadsfrågor. Din utbildningsbakgrund tänker vi är arkitekt, planeringsarkitekt, landskapsarkitekt eller liknande. En av dina styrkor är att skapa förtroende och därmed långsiktiga och framgångsrika relationer med interna och externa samarbetspartners. Om du tillsammans med ett gäng mycket kompetenta medarbetare vill fortsätta utveckla Västerås med omnejd till en stad där både boende och näringsliv trivs varmt välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan
Gör ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2018-11-11

Arbetsgivarens referensnummer: 2018/00733

Kontakt

Stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö Telefon: 021-39 10 59

HR-konsult Eva Sundqvist Härdevik Telefon: 021-39 77 06

Sveriges Arkitekter Helena Hansson Telefon: 021-39 10 43

Övrigt

Västerås stad har 10 000 medarbetare inom 100 olika yrken, alla med det gemensamma målet att bygga en stolt och välfungerande stad där framtidstro står i centrum. Tillsammans bidrar vi till välfärden och gör skillnad varje dag. I Västerås stad strävar vi efter att varje dag leva upp till vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte. Vi vill ha en sammansättning av medarbetare som speglar mångfalden i vårt samhälle. Det tror vi är viktigt för att få en stolt och välfungerande stad.

Funderar du på att flytta till Västerås? Besök gärna www.jiv.se, som ger dig information om staden och vilket stöd medflyttarakademin kan ge dig och din respektive vid en eventuell flytt.

På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss och vilka mervärden och förmåner du har som medarbetare. Västerås stad arbetar bland annat för att alla våra tillsvidareanställda medarbetare ska få möjligheten att önska tjänstgöringsgrad.

Läs mer om oss som arbetsgivare och våra olika yrken: www.vasteras.se/jobbochkarriär

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

Västerås stad