Påverka nya BBR - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Frida Marklund—18 Jan 2016

Boverket har skickat ut en remiss om förslag till ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Remissynpunkter lämnas in till Boverket senast den 9 mars.
Föreslagna ändringar avser avsnitt 1 Inledning, avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen, avsnitt 5 Brandskydd och avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö. De föreslagna ändringarna planeras att träda i kraft den 1 juli i år.
Vill du påverka och lämna synpunkter? Remiss med bilagor finns nedladdningsbar på Boverkets webbplats!
 

Frida Marklund är arkitekt SAR/MSA och Sveriges Arkitekters representant i Boverkets byggråd.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *