Överhettad marknad för arkitekter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

”Det byggs mer bostäder än på många år i Sverige, men nya hus måste först av allt ritas.
Marknaden för arkitekter är överhettad och med det kommer en hel del problem.”

Branschchef Charlotta Holm Hildebrand intervjuades om det höga trycket på arkitektmarknaden av TT-reportern Björn Ewenfeldt den 7 september. Där säger hon bland annat:
– Marknaden har varit så här överhettad i omkring ett år, men det är först nu vi ser konsekvenserna av stressrelaterade sjukskrivningar. Det finns arkitektföretag som sagt nej till nya uppdrag sedan lång tid tillbaka.

Artikeln fick bra spridning i medier runt om i landet. Läs den bland annat i Omni