Press - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation som samlar alla arkitekter, från professionerna husbyggnad, inredning, landskap och planering. Utgångspunkten för vår verksamhet är att bra villkor för arkitektens yrkesutövning är en förutsättning för goda livsmiljöer.

Vi jobbar med fackligt arbete, branschutveckling samt professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och dess förmåga att göra skillnad i samhället samt att påverka våra medlemmars villkor.

Förbundet samlar 13 000 medlemmar, varav 2 600 arkitektstudenter. Vi är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.


Presskit Panorama

Panorama – Aiming for Democratic Architecure at the Stockholm Furniture & Light FairSenaste pressmeddelanden

Till vårt nyhetsrum
Våra senaste blogginlägg


Karin Andersson

En spretigare bild av världen

09 Feb 2018

Ibland blir det nästan löjligt tydligt hur likriktat vårt samhälle är. Hur likadant allt ser ut. Jag fick en sådan aha-upplevelse under Stockholm Light & Furniture Fair. Den kom över...

Emina Kovacic

Torget tillhör alla

23 Jan 2018

Detta är en berättelse om ett ståtligt och riksintressant torg, en ”bortförvaltad” torgbyggnad och hur enskilda intressen alltid kan tajmas in och förpackas till en kollektiv rädsla för förändring som...

Margareta Wilhelmsson

Förändra strukturer som tillåter trakasserier

17 Jan 2018

Genomslaget för #metoo-rörelsen har under hösten 2017 varit enormt. #sistaspikenikistan: Vad blir nästa steg?-seminariet blickade framåt och fokuserade framför allt på vad som krävs för att få till en bestående...


Sveriges Arkitekter i mediaSenast publicerade debattartiklar

Alla våra debattartiklar