Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation som samlar alla arkitekter, från professionerna husbyggnad, inredning, landskap och planering. Utgångspunkten för vår verksamhet är att bra villkor för arkitektens yrkesutövning är en förutsättning för goda livsmiljöer.

Vi jobbar med fackligt arbete, branschutveckling samt professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och dess förmåga att göra skillnad i samhället samt att påverka våra medlemmars villkor.

Förbundet samlar 13 000 medlemmar, varav 2 600 arkitektstudenter. Vi är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.


Senaste pressmeddelanden

Till vårt nyhetsrum




Sveriges Arkitekter i media


Arkitektbrist hotar stoppa byggandet

skarmdump DI

  I samband med att Sveriges Arkitekters branschrapport släpptes den 21 september 2016 gjorde Johannes Karlsson, Dagens Industri, en intervju med branschchef Charlotta Holm Hildebrand. Den handlar om vilka konsekvenser...

Överhettad marknad för arkitekter

”Det byggs mer bostäder än på många år i Sverige, men nya hus måste först av allt ritas. Marknaden för arkitekter är överhettad och med det kommer en hel del...




Våra senaste blogginlägg

Till bloggarna


Emina Kovacic

Klimatförändringarna är redan här

12 Jan 2017

Ågatan i centrala Karlshamn med en vattennivå långt över det normala. Gång- och cykelstråket, parkbänkar och den allmänna belysningen dränkt i vatten från Mieån. Foto: Thomas Norman

  Det är märkligt hur oväntade händelser kan sammanfalla och få en att oförberett vandra i högt osannolika och före dess inte påtänkta områden… Veckans läsning om ett ogenomtänkt förslag...

Veronica Hejdelind

Är Ikea vår tids HFI?

02 Jan 2017

hfi

  – En förutsättning för miljonprogrammets kvaliteter var forskningen som föregick det, säger Erik Stenberg, arkitekt och lektor på KTH, på ett seminarium som jag modererade i våras. Han visar...


Våra senaste remissyttranden

Alla remisser