Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation som samlar alla arkitekter, från professionerna husbyggnad, inredning, landskap och planering. Utgångspunkten för vår verksamhet är att bra villkor för arkitektens yrkesutövning är en förutsättning för goda livsmiljöer.

Vi jobbar med fackligt arbete, branschutveckling samt professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och dess förmåga att göra skillnad i samhället samt att påverka våra medlemmars villkor.

Förbundet samlar 13 000 medlemmar, varav 2 600 arkitektstudenter. Vi är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.


Senaste pressmeddelanden

Till vårt nyhetsrum
Ny bok


  Idag byggs bostäder, infrastruktur och samhällsservice i en allt snabbare takt. Ska det svenska samhällsbyggandet svara upp mot kraven på hållbarhet och goda livsmiljöer krävs mer kunskap om och större fokus på de värdeskapande tidiga skedena. Sveriges Arkitekter har därför deltagit i att ta fram boken Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning tillsammans med författaren…


Våra senaste blogginlägg

Till bloggarna


Robert Lavelid

Total avsaknad av social bostadspolitik

28 Mar 2017

Lomma hamn, Planpriset 2004.

Jag blir så trött på allt prat om bostadspolitik och hur vi ska lösa bostadsbristen. Lördagen den 25 mars gjorde Ekots Monica Saarinen en fantastiskt bra och avslöjande lördagsintervju med...

Ulrik Östling

Kommunerna måste prioritera arkitektlöner

27 Mar 2017

Sverige bygger bostäder i en takt som inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. Trycket är hårt både på arkitektföretagen och kommunernas stadsbyggnadskontor. För kommunerna handlar det om detaljplaner och bygglov som...


Sveriges Arkitekter i media


Arkitektbrist hotar stoppa byggandet

    I samband med att Sveriges Arkitekters branschrapport släpptes den 21 september 2016 gjorde Johannes Karlsson, Dagens Industri, en intervju med branschchef Charlotta Holm Hildebrand. Den handlar om vilka...

Överhettad marknad för arkitekter

”Det byggs mer bostäder än på många år i Sverige, men nya hus måste först av allt ritas. Marknaden för arkitekter är överhettad och med det kommer en hel del...