Senaste blogginlägget:
Prisdumpning av utrikesfödda sänker värdet på arkitektarbete

Då och då får vi på förbundet kontakt med utrikesfödda arkitekter som berättar att de arbetar på svenska arkitektföretag som praktikanter med löner långt under Sveriges Arkitekters rekommenderade praktiklöner. Ibland på så låg nivå som 6 000 kronor i månaden med semesterlönen inbakad.

Motiveringen är att de inte talar svenska och att det inte räcker med engelska på kontoren. När de börjar arbeta visar det sig att språket inte är något problem eftersom alla på kontoret förstår och pratar engelska. De får också arbeta med samma uppgifter som svenskfödda praktikanter – vilka får våra rekommenderade ingångslöner eller något under.

Läs hela inlägget


Ulrik Östling

Lönegapet består inom privat sektor

03 Sep 2015

Det finns inte några rationella argument för att en arbetsgivare ska betala en kvinnlig arkitekt lägre lön än en manlig, om de har likvärdiga arbeten och presterar lika bra. Trots...

Ulrik Östling

Fackklubben är företagets öra mot medarbetarna

31 Mar 2015

Få företag är så genuina kunskapsföretag som arkitektkontor. Med en god beställare växer projektet fram i interaktion mellan arkitekten och uppdragsgivaren. Få företag är så beroende av sina medarbetare som kunskapsföretag. Uttrycket...

Ulrik Östling

Ta betalt för jobbet!

17 Feb 2015

Arkitekter är en yrkeskår som älskar sitt arbete. Jag tror nästan aldrig att jag har hört en arkitekt säga något annat än att arbetet är roligt och utvecklande. Arkitekter har...

Ulrik Östling

Namnge arkitekter

06 Feb 2015

Alltför ofta ser man publicerade bilder på byggnader i tidningar och på webbsidor där arkitekten inte är namngiven som upphovsman. Tyvärr ser man också att arkitekter själva glömmer att namnge...