On demand-kurser - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Med en On demand-kurs har du chansen att påverka kursutbudet. Vi har förberett kursen, du gör en intresseanmälan = kurs on demand! Hör av dig till oss och berätta vilka behov du har, så tar vi det därifrån.

Steg1 på engelska – on demand

Sveriges Arkitekters erbjuder nu en introduktionskurs på engelska om den svenska arkitektverksamheten. Vi hjälper medarbetare som ännu inte kan svenska flytande att förstå arkitektens ansvar här. Kursen är en kortare version av vårt populära program Steg1, men med starkare fokus på att introducera de grundläggande svenska begreppen och förklara dem på engelska. Syftet är att göra det lättare för dem att arbeta effektivt.

De allmänna erfarenheterna från Steg1 är att det är till hjälp för professionella arkitekter att ha exakt och aktuell kunskap om lagar och förordningar samt hur olika processer och kvalitetskrav påverkar arbetet. Programmet och kursen bygger på att förstå olika ingående aktörers perspektiv.

Kursen Steg1 på engelska erbjuds både on-demand, dvs när minst tio deltagare anmäler sitt intresse. Kursen erbjuds även med fast pris oavsett antal deltagare till företag som behöver hjälp med att förmedla till sina egna anställda en bild av svensk arkitekturkultur, dvs de regelverk, arbetsvillkor och affärspraxis som gäller för arkitekter i Sverige.

Tid: Tre dagar, inklusive ett webbtest på terminologi under 1–2 månader
Tillgänglig: efter 3 månaders förberedelse
Pris: Kontakta oss för offert

English:

Architects Sweden offers an intensive course outlining Swedish practice. The course will be held in English and offered on-demand to companies that need help with introducing Swedish architectural regulations, working culture and business standards to their employees. We help employees not yet fluent in Swedish to understand practices and the basic responsibilities of an architect in Sweden. The aim is to make working effectively and learning the relevant vocabulary simpler.

The course is a shorter version of our popular program Steg1, but with a stronger focus on introducing Swedish concepts and explaining them in English. The general experience from Steg1is that it is helpful to professional architects to have accurate and current knowledge about laws and regulations and how requirements affecting procedure and quality-aspects of the work are negotiated.

The program and the course are both based on a multi-stakeholder perspective.

The course is offered either open, provided there are a required minimum of ten participants, or closed whereby one company or group of companies pay a fixed price regardless of the number of participants.

Time: 3 days including a web test of terminology over 1–2 months
Deliverable: after 3 months preparation
Price: Contact us and we send you an offer