Om Tävlingsservice - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Vårt erbjudande

Sveriges Arkitekter har lång erfarenhet av att ge stöd till beställare i arkitekttävlingar och andra kvalitetspräglade upphandlingar. Genom mångårigt och kontinuerligt arbete med arkitekttävlingar har vi erfarenheter och kompetens som är till stor nytta i planeringen och genomförandet av en tävling. Detta gör tävlingsprocessen metodisk, trygg och ordnad med fokus på ett resultat med hög kvalitet.

Genom samarbete med Sveriges Arkitekter garanteras arrangören ett väl balanserat program, erfarna ledamöter i juryn, att inbjudan till tävlingen når alla medlemmar i Sveriges Arkitekter och att resultatet exponeras och dokumenteras.

Vad gör vi?

Vår tävlingsnämnd är en grupp förtroendevalda arkitekter som representerar alla arkitektdiscipliner och har erfarenheter från såväl arrangörssidan som eget tävlande. Deras uppgift är att godkänna program och utse organisationens sakkunniga juryrepresentanter. Vi erbjuder också tävlingsarrangörer tävlingsservice, som kan omfatta programskrivning och sekreterarskap i tävlingsjury.

Sveriges Arkitekter kan bistå arrangörer i tävlingsprocessen, både i mindre och större omfattning beroende på arrangörens behov. Sveriges Arkitekters tävlingsservice arbetar alltid för att tävlingen ska få ett resultat som blir ett bra underlag för arrangörens fortsatta process.

Det finns flera sätt att upphandla arkitekter och organisera projekt så att resultatet får hög kvalitet. Sveriges Arkitekters upphandlingsservice hjälper dig som beställare att genomföra också andra arkitektupphandlingar under goda former.