Om Tävlingsservice - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Vårt erbjudande

Sveriges Arkitekter har lång erfarenhet av att ge stöd till beställare i arkitekttävlingar och andra kvalitetspräglade upphandlingar. Genom mångårigt och kontinuerligt arbete med arkitekttävlingar har vi erfarenheter och kompetens som är till stor nytta i planeringen och genomförandet av en tävling. Detta gör tävlingsprocessen metodisk, trygg och ordnad med fokus på ett resultat med hög kvalitet.

Genom samarbete med Sveriges Arkitekter garanteras arrangören ett väl balanserat program, erfarna ledamöter i juryn, att inbjudan till tävlingen når alla medlemmar i Sveriges Arkitekter och att resultatet exponeras och dokumenteras.

Vad gör vi?

Vår tävlingsnämnd är en grupp förtroendevalda arkitekter som representerar alla arkitektdiscipliner och har erfarenheter från såväl arrangörssidan som eget tävlande. Deras uppgift är att godkänna program och utse organisationens sakkunniga juryrepresentanter. Vi erbjuder också tävlingsarrangörer tävlingsservice, som kan omfatta programskrivning och sekreterarskap i tävlingsjury.

Sveriges Arkitekter kan bistå arrangörer i tävlingsprocessen, både i mindre och större omfattning beroende på arrangörens behov. Sveriges Arkitekters tävlingsservice arbetar alltid för att tävlingen ska få ett resultat som blir ett bra underlag för arrangörens fortsatta process.

Det finns flera sätt att upphandla arkitekter och organisera projekt så att resultatet får hög kvalitet. Sveriges Arkitekters upphandlingsservice hjälper dig som beställare att genomföra också andra arkitektupphandlingar under goda former.

Vi är Tävlingsservice

Anna Forsberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Landskapsarkitekt och stadsplanerare med lång erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden, från både kommunal och privat verksamhet. Anna är processledare och arbetar med arkitekturtävlingar och parallella uppdrag. Gedigen erfarenhet av att leda grupper på ett sätt som skapar inkludering och lägger grunden till ett fortsatt bra samarbete.

Foto: Peter Phillips

Julia Hertzman
Arkitekt SAR/MSA

Husarkitekt med lång erfarenhet av tidiga skeden, stadsplanering och husbyggnad. Mångårig kompetens av att beskriva både förutsättningar och lösningar för arkitekturprojekt, från den lilla till stora skalan. Julia drivs av ett starkt engagemang att skapa det bästa möjliga utifrån givna förutsättningar. I sin roll som processledare är Julia lösningsorienterad, med särskilt fokus på att få alla aktörer delaktiga i processen.

Tove Wallsten

Tove Dumon Wallsten
Arkitekt SAR/MSA

Husarkitekt utbildad i Belgien, Sverige och Danmark med stor internationell erfarenhet. Arbetat som arkitekt i Bryssel, London och Paris – främst med projekt där kommunikation av arkitektur stått i fokus genom exempelvis utställningar, events och idétävlingar. Hos Sveriges Arkitekter har Tove arbetat med student-, allmänna och inbjudna arkitekturtävlingar samt parallella uppdrag sedan 2014. God kommunikation, med såväl beställare som jurygrupp, står i fokus i alla processens faser.

Katarina O Cofaigh
Arkitekt SAR/MSA

Katarina har 20 års erfarenhet av offentlig upphandling och tävlingar. Hon har arbetat med allt från grundläggande EU-direktiv och svensk lagstiftning, till rådgivning i konkreta upphandlingar. Katarina är ett bra bollplank vid strategiska val av upphandlings- eller tävlingsform, urvalskriterier eller andra frågor som rör arkitektupphandling. Medverkar gärna i kurser eller seminarier om arkitektupphandling.