Om Sveriges Arkitekter Studenterna - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Studenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation.

Organisationenen har till uppgift att:

– Bevaka studentgemensamma frågor samt värna om arkitektstudenters intressen
– Verka som ett disciplinöverskridande kontaktnät mellan arkitektstudenter på Sveriges arkitektutbildningar
– Fungera som en plattform där kärnan i verksamheten är utbytet mellan arkitekturdiscipliner, skolor, årskurser och kopplingen till arbetslivet.

Sveriges Arkitekter Studenterna består av:

– 2 700 medlemmar
– 9 studentavdelningar

Sveriges Arkitekter Studenternas nationella styrelse består av:

– Studentavdelningarnas lokalordförande
– Ett presidium med ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör

Vill du veta mer? Ladda ned broschyren om Sveriges Arkitekter Studenterna


Styrdokument


Verksamhetsplan 2018

Varje år antar Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte en ny verksamhetsplan som sätter riktlinjerna för kommande verksamhetsår

Verksamhetsprogram 2017 – 2019

Sveriges Arkitekter Studenternas verksamhetsprogram innehåller en beskrivning av de principer organisationens verksamheter grundar sig på, de visioner som organisationen erbjuder sina medlemmar samt målsättningarna för organisationens verksamhet.