Sveriges Arkitekter Studenterna - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Studenterna är studenternas kontaktnät och intresseorganisation vid Sveriges nio arkitekturskolor. Vi jobbar med utbytet mellan discipliner, skolor, årskurser samt kopplingen till arbetslivet och arkitektursverige. Vi värnar om utbildningens kvalitet och studiesociala frågor.


Om Sveriges Arkitekter Studenterna
Bli studentmedlem
Projektverksamhet


Aktuellt