Okunskap förstärker osakliga löneskillnader - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—29 Aug 2016

Saco konstaterar i en undersökning att åtta av tio svenskar tror att det är bäst för familjens ekonomi att den som tjänar minst tar ut mest föräldraledighet. Det är en sanning med modifikation. Många blivande föräldrar känner inte till att de får en utfyllnad av sin föräldrapenning med upp till 90 procent av lönen i upp till sex månader om de arbetar på ett företag som har kollektivavtal.

Sveriges Arkitekter har vid analyser av statistik över löneskillnader mellan könen konstaterat att dessa till viss del kan förklaras med ett ojämlikt uttag av föräldraledighet. Sacos undersökning pekar på att en av anledningarna till den skeva fördelningen kan bottna i okunskap.

Om argumentet är att kvinnan ska ta ut den övervägande delen av föräldraledigheten för att mannen tjänar mer cementeras inte bara löneskillnaderna, de ökar.  Den föräldralediga kvinnans löneutveckling släpar efter och som statistiken visar tar det tid att komma ikapp, särskilt som den tillfälliga föräldraledigheten vid vård av sjukt barn (VAB) också oftare tas ut av henne.  Det blir en ond spiral som är negativ för jämställdheten och kvinnors löner.

Det blir tydligt att kollektivavtalen är viktiga inte bara för arbetstagarnas trygghet utan även är ett medel för att skapa ökad jämställdhet och radera ut osakliga löneskillnader mellan könen. Alltså ytterligare ett argument för att fler företag bör teckna kollektivavtal och att det finns ett behov att informera om avtalens betydelse.

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter