Öka intäkterna, klaga inte på investeringarna i de anställdas löner! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—16 Okt 2015

Då och då hör jag arbetsgivare i arkitektbranschen knorra över att lönekostnaderna ökar för mycket. Visserligen är det riktigt att lönekostnaderna har ökat procentuellt mer än arvodena de senaste åren, men samtidigt har debiteringsgraden stigit till allt högre nivåer. Det är inte så att lönsamheten i branschen har sjunkit. Företagen tar igen på gungorna det de förlorar på karusellen. Arkitekterna får arbeta hårdare och bör då rimligen få en högre lön.

Det är farligt att se de anställda som kostnader i kunskapsintensiva företag som arkitektföretag. Den största delen av balansräkningen består av arkitekterna. Utan dem ekar det ihåligt. De anställda arkitekterna är lika oumbärliga för arkitektföretaget som maskinerna för industriföretagen, med tillägget att de dessutom står för utveckling och kreativitet. Istället borde därför lönerna ses som investeringar. Ett företag som inte investerar i det som skapar intäkter försvinner snart från marknaden. I nuvarande situation med brist på erfarna arkitekter är det säljarnas marknad, det vill säga de anställda som säljer sina tjänster till företagen.

Resonemanget är detsamma som Sveriges Arkitekter för mot beställare av arkitekttjänster. Arkitekttjänsten ska ses som en investering, inte en kostnad. Arkitektens arbete är intäktsskapande.

Arkitektföretagen måste istället börja jobba på intäktsidan. Marknaden för arkitekttjänster är kanske hetare än någonsin. Det är samma situation för företagen som för de anställda arkitekterna. Efterfrågan är större än utbudet. Det är dags att tacka nej till beställare som inte erbjuder marknadsmässiga ersättningar, inte minst offentliga upphandlingar med usla villkor. Arbeta med nya affärsmodeller.

Sälj det värdeskapande resultatet, inte antalet arbetade timmar!

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter