Kollektivavtal 2017–2020 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har kommit överens med Almega STD (numera Innovationsföretagen) om införande av flexpension och vissa förändringar i andra regler i kollektivavtalet. Reglerna gäller både företag som är medlemmar i STD (numera Innovationsföretagen) och företag som har hängavtal med Sveriges Arkitekter. Likalydande avtal har också träffats mellan Almega STD ( numera Innovationsföretagen) och Sveriges Ingenjörer samt med Unionen. Reglerna för anställningar och beredskap gäller från 1 april 2017.

Det nya kollektivavtalet i dess helhet hittar du här

Ladda ner nyheterna i kollektivavtalet


Förhandlingschefen bloggar om nya avtalet


Nu har alla medlemmar på STD-området flexpension.

Det är positivt eftersom frågan med konflikthot från Unionen och Sveriges Ingenjörer legat som en våt filt över andra viktiga frågor. Som motprestation fick vi på den fackliga sidan bland annat gå med på förändringar i reglerna om visstidsanställningar och en ny förhandlingsordning i tvister.