Nu när det ska bli enklare blir det svårare - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Örjan Wikforss—21 sep 2014

Folk tror att det är fritt fram, men så enkelt är det inte, säger tjänstemännen på miljö- och samhällsbyggnad. Ulricehamns tidning rapporterar den 20 september att anmälningarna om att få bygga till utan bygglov har börjat komma in till kommunen.

För förvaltningen innebär lagändringen ingen förenkling, snarare bli det mer jobb, skriver tidningen. Det gäller ”att verkligen förvissa sig om att det planerade bygget inte är bygglovspliktigt. Vidare gäller det att försäkra sig om att exempelvis en tillbyggnad inte medför konsekvenser som i sig är bygglovspliktiga”.

Ulricehamns tidning är en av många tidningar som vittnar om att nu när det ska bli enklare blir det svårare att ge snabba och klara besked till förtret för förhoppningsfulla småhusägare och serviceinriktade kommuner.

Brådskan med riksdagsbeslutet om lagändringen för komplementbostadshus och tillbyggnader utan bygglov strax före valet framstår som smått ironisk med tanke på valutgången. Ingen valvinnare precis och med långtgående konsekvenser som andra får reda upp i efterhand.

Boverket talade klarspråk och varnade för kommande regelförvirring, grannkonflikter och kulturmiljöer som skadas. Till ingen nytta dock, lagändringen skulle forceras fram ändå, som en ”symbolisk frihetsreform”.

Fortsättning följer med all säkerhet. För vad sägs om till exempel följande pärla i propositionen?

”Krav på bygglov ska gälla också om en tillbyggnad ska göras på ett komplementbostadshus om inte en sådan tillbyggnad kan göras utan krav på lov enligt de särskilda bestämmelser som föreslås gälla för komplementbostadshus”.

//Örjan Wikforss

Örjan är arkitekt SAR/MSA, tekn dr och professor. Han är idag verksam i det egna företaget Arkitekturanalys. Örjan Wikforss är vice ordförande i Sveriges Arkitekter. Inläggen publiceras även på hans blogg Kort sagt.

(Citatet ur proposition 2013/14:127, avsnitt 6.1)