Nordkalotten - en reseberättelse - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

I den allra nordligaste delen av Europas fastland ligger Nordkalotten. Fyra länder dominerar kartbilden: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Men landsgränserna är den moderna människans påfund. I området bor människor som levt gränslöst i årtusenden men som numera måste titulera sig som medborgare i ett land de kanske inte ens tror på. Häruppe finns det andra ramar och gränser som i många fall påverkat folket och deras liv i samma utsträckning som, om inte mer, än landsgränserna. Mest påtagligt är kanske regionens naturliga och topografiska karaktär – havet som blir till kust, kusten som övergår i inland, berg och vidder.
Naturens egna gränser.

Läs hela reseberättelsen av Emilia Fehniger här: Emilia Fehniger
En resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.