Namnge arkitekter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—6 Feb 2015

Skärmdump av Bostadspriset 2009

Alltför ofta ser man publicerade bilder på byggnader i tidningar och på webbsidor där arkitekten inte är namngiven som upphovsman. Tyvärr ser man också att arkitekter själva glömmer att namnge ursprungsarkitekten när de arbetar vidare på kollegans ritningar, eller att arkitektföretag på sina webbsidor inte namnger arkitekter som slutat sina anställningar på företaget.

Upphovsrättslagens rätt för upphovsmannen att blir namngiven fungerar som marknadsföring och höjer arkitektens status. Det är en rätt som måste vårdas både av arkitekter och av publicister. Eftersom lagen säger att arkitekten ska namnges enligt god sed ökar risken för att rätten urholkas ju oftare namngivning inte sker. Till slut blir det svårt att hävda att det är god sed att namnge arkitekter.

Vad skulle en regissör säga om hen inte blev namngiven när hens film visas? Skärpning!

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter. Han tar bilden på Bostadsprisvinnaren 2009 på arkitekt.se som ett bra exempel på korrekt namngivning.