16 Feb 2017

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt är en av landets fem mark- och miljödomstolar. Domstolens domsområde omfattar Mellansverige, från Dalarna i norr till Gotland i
söder. Vid domstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. På tingsrätten arbetar i dag cirka 140 personer. Tingsrättens lokaler är vackert belägna i Nacka strand med goda kommunikationer till centrala Stockholm.

Vid mark- och miljödomstolen tjänstgör tekniska råd. Ett tekniskt råd är domare som tillsammans med juristdomarna deltar i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid mark- och miljödomstolen.

Kvalifikationer
Du bör ha en arkitektexamen från teknisk högskola eller motsvarande akademisk utbildning. Utöver relevant utbildning krävs bred, långvarig och kvalificerad yr-keserfarenhet av tillämpning av plan- och bygglagstiftningen vid kommun, läns-styrelse eller motsvarande. Förutom att arbeta tillsammans med juristdomarna sker arbetet också i ett nära samarbete med beredningsjurister och domstolshand-läggare. Domstolens arbetssätt ställer stora krav på din samarbetsförmåga och ditt uppträdande. Arbetet kräver även att du uttrycker dig klart och tydligt i tal och skrift samt att du har en tydlig analytisk förmåga. Du ska kunna omsätta din ut-bildning och yrkeserfarenhet i rättsliga ställningstaganden. Detta ställer höga krav på din integritet och ansvarskänsla samt ett gott omdöme. Din förmåga, vilja och intresse för att utveckla kvalitéten i arbetet med domstolens mål är lika viktigt som att du har ett intresse och förmåga att pedagogiskt förmedla kunskaper till medarbetarna och allmänheten. Du ska också ha förmåga, vilja och intresse för att ta på sig andras arbetsuppgifter och allmänt verka för att resultatet av domsto-lens verksamhet i dess helhet blir gott.

Ett tekniskt råd ska vara svensk medborgare.

Eftersom domstolen har ett stort domsområde ingår resor med övernattning. Körkort är önskvärt.

Tillträde enligt överenskommelse. Sveriges Domstolar tillämpar individuell löne-sättning.

Vill du veta mera om mark- och miljödomstolen, gå in på
http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–och-miljodomstolen/

Kontaktpersoner
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Cecilia Klerbro, lagman
Tfn: 08-561 656 03
cecilia.klerbro@dom.se

Ylva Osvald, chefsrådman
Tfn: 08-561 657 57
ylva.osvald@dom.se

Maria Backström Bergqvist, tekniskt råd
Tfn: 08-561 657 19
maria.backstrombergqvist@dom.se

Anders Lillienau, rådman och facklig företrädare Jusek
tfn: 08-561 657 20
anders.lillienau@dom.se

Adress
Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som de sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten och kravprofilen finns på www.domarnamnden.se.

Om referenser åberopas kommer Domarnämnden att hämta in skriftliga yttran-den från dessa. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

E-post: domarnamnden@dom.se

Sista ansökningsdag
2017-03-12

Diarienummer
TNA2017-76

Om Nacka tingsrätt
Nacka tingsrätt har omkring 140 anställda, varav 30 juristdomare (rådmän och tingsfiskaler) och tolv tekniska råd. Tingsrätten är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Tingsrättens lokaler är belägna i Nacka strand. Under hösten 2018 flyttar tingsrätten till nybyggda lokaler i Sickla. . Vi lägger stor vikt vid att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.

Domsområdet för mark- och miljödomstolen omfattar Stockholms, Uppsala, Sö-dermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt delar av Örebro län. Domsområdet, i frågor om tvistemål och brottmål, utgörs av Nacka, Tyresö och Värmdö kommuner. Tingsrätten ansvarar också för samtliga utsökningsären-den i Stockholms län.