Motioner 2020 - Sveriges Arkitekter

Vill du skriva en motion till årsmötet? Va kul! Du kan antingen skicka ett mail till mejlet eller genom formuläret nedan. Formuläret kan vara bra för dig som inte skrivit så många motioner tidigare. Där får du vägledning om hur det går till.

info@arkitektstudenterna.se

Motioner 2020 formulär

Vad är en motion? Jo en motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett parlament, en bolagsstämma eller en förenings årsmöte. Detta gäller även då i Sveriges Arkitekter Studenterna. Motionen kan till exempel handla om hur du vill förändra Sveriges Arkitekter Studenternas styrelsearbete eller struktur. Eller bara ta upp en fråga som du vill att organisationen ska driva.

Sista dagen att skicka in en Motion är den 3:e Januari 2020. Lycka till!