Mer information om tidsbokning i Almedalen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Priser per tid (50 minuter):
27 000 kr (medlem i Sveriges Arkitekters företagarservice)
32 000 kr (ej medlem i Sveriges Arkitekters företagarservice)

I priset ingår teknik och ljud med tekniker på plats. Alla programpunkter filmas och livestreamas på vår webb, där de också går att se i efterhand.

I trädgården finns värmare vid kyligt väder, den är också tillgänglighetsanpassad och kan nås med rullstol. Det kommer att finnas hörslinga för personer med hörselnedsättning.

På plats hjälper vi till med iordningställande inför, presentationer, värdskap för paneldeltagare med mera och ser till att det finns kaffe och vatten för alla besökare.

Sveriges Arkitekter marknadsför Arkitekturträdgården och som partner syns du med namn och logotype både i våra digitala kanaler och på plats.