Medlemsavgift i Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Från och med januari 2016 kostar medlemskapet i Sveriges Arkitekter Västra Götaland 17 kronor per månad, dvs 204 konor per år.