Medlemsavgift i Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Medlemskapet i Sveriges Arkitekter Västra Götaland kostar 17 kronor per månad eller 204 konor per år.