Om Sveriges Arkitekter Studenterna - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Studenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och har ca 2700 studentmedlemmar.


Styrdokument


Varje år antar ArkitektStudenternas årsmöte en ny verksamhetsplan som sätter riktlinjerna för kommande verksamhetsår.

Ett av verktygen i strävan efter en tydlig och stark organisation är ett Visions- och måldokument för Arkitektstudenterna. Detta dokument ska i första hand användas som ett internt arbetsdokument för organisationen och för framtagandet av framtida verksamhetsplaner.

Det är viktigt att medlemmarna värnar om ArkitektStudenterna och om varandra. För att vi alla ska kunna delta i gemensamma aktiviteter på ett tryggt och trevligt sätt följer här ett antal ”kom ihåg” till oss som medlemmar.


Uppbyggnad


Presidiet består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare och en kassör som leder styrelsens arbete.


Protokoll


2015 Styrelsemöte 1, Karlskrona 20-22 mars Protokoll_STY1_ArkitektStudenterna Styrelsemöte 2, Umeå 9-10 maj Protokoll_STY2_ArkitektStudenterna