Kontakta våra studentrepresentanter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

På varje av de nio skolorna finns en lokalordförande och tillsammans med ett presidium utgör de Sveriges Arkitekter Studenternas styrelse.

Vill du veta något om verksamheten eller projekten? Kontakta Arkitektstudenterna. Du kan också kontakta någon ur styrelsen direkt – kontaktuppgifter hittar du här nedanför. Har du frågor angående medlemskap, utbildning, studier utomlands eller yrkestitlar? Kontakta vår studiesamordnare Nina Maanies


Styrelsen och förtroendevalda


Presidiet består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare och en kassör som leder styrelsens arbete.

Vill du komma i kontakt med valberedning, vår verksamhetsrevisor eller någon annan studentrepresentant i akademier, nämnder eller utskott? Klicka dig vidare här nedanför för att hitta alla kontaktuppgifter!