LTH - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

LTH är en av Sveriges fyra skolor där man kan läsa till arkitekt.

 Vill du veta mer?


På bilden syns från vänster: Oskar Dagerskog – Ledamot Linnea Pettersson – Vice ordförande Catrin Frid – Lokalordförande Elias Grip – Ledamot Kontakt: Catrin Frid, lokalordförande LTHInstagram @arkitektstudenterna