Dags att svara på årets löneenkät! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Snart stänger Sveriges Arkitekters löneenkät. Sista chansen att svara är den 16 januari.

TILL LÖNEENKÄTEN

 

Med hjälp av svaren på de frågor som nu i november skickats ut till Sveriges Arkitekters alla medlemmar tar vi fram lönestatistik åt dig som medlem. Siffror som är bra att ha till hands när du ska diskutera lönen vid byte av jobb eller tjänst, när du får din första anställning eller vid det årliga lönesamtalet. Ju fler som svarar desto större tyngd får lönestatistiken vid lönesamtal och förhandlingar.

Hur brukar engagemanget för löneenkäten vara hos medlemmarna?
– Bra! De flesta förstår att deras svar är viktiga för att ge en rättvisande bild av arkitektlönerna och omkring 70 procent av medlemmarna svarar på löneenkäten, säger Ulrika Nyh, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter och en av de ansvariga. I år har vi gjort enkäten ännu kortare och hoppas därför att vi ska få in ännu fler svar än förra året.

En som använt sig av lönestatistiken är arkitekt MSA Matilda Schuman, som i januari 2016 tog examen och som fick sin första anställning som arkitekt på Wingårdhs kort därefter.

Hur kunde lönestatistiken hjälpa dig som nyutexaminerad?
– När jag började jobba erbjöds jag den rekommenderade ingångslönen, så jag förhandlade inte om min lön. Men före intervjun hade jag kollat upp de rekommenderade ingångslönerna i lönestatistiken på arkitekt.se för att veta vad som var rimligt.

Löneenkäten finns i din inkorg, men går också att besvara via länken här på sidan. Kom ihåg att du måste vara inloggad som medlem för att länken till din löneenkät ska vara aktiv.

Har du några frågor kring enkäten kontakta förbundsjuristerna Sandra Olséni eller Ulrika Nyh.

TILL LÖNEENKÄTEN