Ljusarkitekternas arbetsgrupp - Sveriges Arkitekter

Ljusarkitekterna är ett forum inom Sveriges Arkitekter där medlemmar med särskilt intresse för ljus och belysning kan utbyta kunskaper och bryta perspektiv. Motorn är vi medlemmar i nätverket Ljusarkitekterna som delar med oss till varandra av tankar, frågor och kunskap. Som ett nav finns en arbetsgrupp med sju personer som presenteras här nedan.

 

Foto: Ida Borg

Arbetsgruppens medlemmar fr v:

Viveca Rosencrantz, arkitekt SAR/MSA. Viveca arbetar med arkitektur, inredning, färg och belysning på Fojab arkitekter i Malmö.

Lina Färje, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner  IALD. LIna arbetar som ljusdesigner på Tyrens i Stockhom med både interiör och exteriör belysning.

Jan Ejhed, professor i ljusdesign. Jan har arbetat med både dagsljus och belysning i egen konsultverksamhet och har utvecklat masterutbildningen i ljusdesign på KTH.

Paul Rogers är arkitekt och dagsljusspecialist som jobbar med att utveckla certifieringsystem för dagsljus, att stödja Boverket i moderniseringen av dagsljusregler samt att främja tillvaratagande av dagsljus i den kommunala planeringsprocessen.

Clara Fraenkel, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner MSc, IALD. Clara arbetar som ljusdesigner på White arkitekter i Stockholm. Hon arbetar med belysning i både arkitektur och stadsbyggnadsprojekt.

Saknas på bilden:

Mari Tastare, planarkitekt FPR/MSA. Mari arbetar som planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och har erfarenhet som beställare av ljusdesign och undervisning i nattstadsplanering.

Malin Alenius, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner MSc. Malin delar sin tid mellan arbete som arkitekt och ljusspecialist på White arkitekter i Stockholm och som doktorand i ämnet ljus och arkitektur på  KTH.

Vill du ingå i nätverket Ljusarkitekterna? Maila oss