Ljusarkitekternas arbetsgrupp - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ljusarkitekterna är ett forum inom Sveriges Arkitekter där medlemmar med särskilt intresse för ljus och belysning kan utbyta kunskaper och bryta perspektiv. Motorn är vi medlemmar i nätverket Ljusarkitekterna som delar med oss till varandra av tankar, frågor och kunskap. Som ett nav finns en arbetsgrupp med sju personer som presenteras här nedan.

 

Foto: Ida Borg

Arbetsgruppens medlemmar fr v:

Viveca Rosencrantz, arkitekt SAR/MSA. Viveca arbetar med arkitektur, inredning, färg och belysning på Fojab arkitekter i Malmö.

Lina Färje, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner  IALD. LIna arbetar som ljusdesigner på Tyrens i Stockhom med både interiör och exteriör belysning.

Jan Ejhed, professor i ljusdesign. Jan har arbetat med både dagsljus och belysning i egen konsultverksamhet och har utvecklat masterutbildningen i ljusdesign på KTH.

Paul Rogers är arkitekt och dagsljusspecialist som jobbar med att utveckla certifieringsystem för dagsljus, att stödja Boverket i moderniseringen av dagsljusregler samt att främja tillvaratagande av dagsljus i den kommunala planeringsprocessen.

Clara Fraenkel, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner MSc, IALD. Clara arbetar som ljusdesigner på White arkitekter i Stockholm. Hon arbetar med belysning i både arkitektur och stadsbyggnadsprojekt.

Saknas på bilden:

Mari Tastare, planarkitekt FPR/MSA. Mari arbetar som planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och har erfarenhet som beställare av ljusdesign och undervisning i nattstadsplanering.

Malin Alenius, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner MSc. Malin delar sin tid mellan arbete som arkitekt och ljusspecialist på White arkitekter i Stockholm och som doktorand i ämnet ljus och arkitektur på  KTH.

Vill du ingå i nätverket Ljusarkitekterna? Maila oss