Liquid Stone - concrete architecture in Mexico - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

”Betong är ett material som används över hela världen. I den här reseberättelsen presenteras projekt som i olika utformningar och konstruktioner använder sig av det mångsidiga materialet”. Följ med Helena Westerlind på en resa i Mexico där hon undersöker, besöker och berättar om betongens användning i arkitekturen.

Läs hela reseberättelsen här