Låt livet på landet vara livligt - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lena Eriksson—25 Maj 2015

Regionalpolitik har inte varit så viktig som nu på många år. Klyftan mellan stad och land blir allt djupare, med utarmning i vissa regioner och överhettning i andra som följd. Vi har en stadsutvecklingsminister, vilket är precis vad som behövs och en nödvändigt, men politikerna måste orka med att fokusera på mer än staden.

Vi måste börja prata om landsbygden. Den del av Sverige som får sin service nedmonterad och vars fastighetsvärden sjunker. Den del av Sverige som de unga flyttar ifrån för att få utbildning eller jobb. Och om de unga inte bor kvar blir det också svårare för de äldre i familjen att göra det, i takt med att det blir omöjligt att åka kollektivt och att ha ett apotek eller matbutik i närheten – för att inte tala om lyxen av seniorboende, en teater eller bibliotek.

Det är därför glädjande att civilminister Ardalan Shekarabi ger Statskontoret i uppdrag att ta ett tydligare grepp över myndigheternas lokalisering för att garantera närvaro i hela landet. Arbetstillfällen för akademiker måste vara tillgängliga för fler än storstadsbor.

Politiska insatser är avgörande, men också arkitektur behövs för att hela Sverige ska leva. Ett exempel som nämnts ofta men som jag ändå vill lyfta för att det är så tydligt, är satsningen på turistvägar i Norge. Strålande arkitektur ger internationell uppmärksamhet och lyfter besöksnäringen. Det skapar jobbmöjligheter när nya verksamheter kopplar på och sprider sig som ringar på vattnet över hela regionen.

Det har Örebro kommun förstått när den tar upp Naturvårdsverkets stafettpinne och bygger sitt eget naturum. Arkitekttävlingen om naturum Oset, det första i kommunal regi, är just genomförd och Örebro räknar med att en arkitektoniskt innovativ turistsatsning ska ge utdelning. Hoppas det finns kommuner som vågar följa!

För en satsning på fysisk miljö är ingen utgift utan en investering i arbetstillfällen. Utredningen Gestaltad Livsmiljö ska i höst lägga förslag om en ny statlig politik för arkitektur, form och design. Fokus på vår framtida stadsuteckling är välbehövlig, men regeringen får inte missa chansen att lägga in ett regionalpolitiskt perspektiv. Vi är många som hoppas civilminister Shekarabis synsätt får genomslag i hela regeringen.