Läs tävlingsprogrammet om Motalas nya Stora torg - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tävlingen om Stora torget i Motala är påbörjad och pågår fram till 14 december. Fyra utvalda team tar nu fram varsitt förslag som kommer att ställas ut för allmänheten under våren.

Ladda ned tävlingsprogrammet

Förslagen kommer att bedömas av en jury bestående av politiker och tjänstemän från Motala kommun samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Bidragen utvärderas utifrån gestaltning, funktion, utvecklingsbarhet, genomförbarhet och förvaltning. Vinnaren utses i april 2019.