Länsstyrelsen Västerbotten söker vikarierande bostads- och energistödshandläggare - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

13 Feb 2018

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen – med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 240 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad vid Enheten för samhällsutveckling inom verksamhetsområdet Kulturmiljö/Samhällsplanering och boende. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal verksamhetsområden inom Länsstyrelsen.
I våra uppgifter ingår bland annat att samverka med kommunerna i deras fysiska planering och att medverka i Trafikverkets infrastrukturplanering. Vi tar fram planeringsunderlag, granskar och överprövar kommunala antagandebeslut om detaljplaner och strandskydd samt ger byggnadsnämnderna vägledning i deras tillsynsarbete. Plan- och bygglagstiftningen, trafiklagarna och miljöbalken ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten. Vi handlägger även olika statliga stöd för bland annat byggande av bostäder, sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad.

Det råder bostadsbrist i hela landet och därmed ett ökat tryck på byggande av bostäder. Regeringen har beslutat om statliga investeringsstöd för att stimulera bostadsbyggandet, minska energianvändningen samt bidra till omställning av energisystemet m.m. i landet. Länsstyrelsen handlägger dessa stöd. Du kommer att arbeta i ett team av arkitekter och samhällsplanerare men som den enda handläggaren av nämnda stöd. Det finns dock en nationell samverkan mellan länsstyrelserna kring hanteringen av stöden, vilken du kommer vara en del av.
Arbetet innebär kontakter med såväl kommuner, allmännyttor, enskilda fastighetsägare, entreprenörer och konsulter. I arbetsuppgifterna som handläggare av bostads- och energistöd ingår huvudsakligen att informera allmänheten och kommuner om bostads- och energistöd samt handlägga aktuella stöd. Det innebär bland annat att du granskar ritningar, fakturor och genomför egna beräkningar. En viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden och ge råd. Därutöver ingår att genomföra tillsyn och följa upp effekterna av bostads- och energistöden.
I tjänsten ingår även att arbeta med bostadsförsörjningsfrågor. Det är varje enskild kommun som ansvarar för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna om hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas och får även kommunernas riktlinjer på samråd innan de antas av kommunfullmäktige.
I arbetsuppgifterna ingår även i förekommande fall att svara på remisser till regeringen och Boverket med flera.

Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot byggnation, energi, samhällsplanering eller annan likvärdig utbildning. Du har även erfarenhet av myndighetsutövning, ärendehandläggning eller rådgivning från kommun, regionplaneorgan, länsstyrelse eller annan statlig myndighet.
Du har körkort samt stor vana att arbeta i Word, Excel och Powerpoint. Kommunal erfarenhet av bygglovhantering ses som värdefullt, likaså ekonomiadministrativ erfarenhet.
Det är meriterande om du har kunskaper om Boverkets byggregler. Eftersom arbetet innebär externa kontakter är det viktigt att du kan skapa goda relationer och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift, på svenska. Du har god förmåga att arbeta självständigt liksom att samarbeta i grupp. Du är strukturerad, analytisk, flexibel och serviceinriktad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Vikariat.
Tidsbegränsad anställning t. o. m. 2019-06-01.

Ansökan
Ansök senast:
2018-03-08

Referensnummer:
112-1604-2018

Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Löneform:
Månadslön

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:
1

Arbetstid:
Dagtid

Kontaktperson
Ida Backe
Handläggare
010-225 45 27
ida.backe@lansstyrelsen.se

Facklig företrädare
Charlotta Wikman SACO / Hanna Sundén ST
010-225 40 00 (vxl)

Övrigt
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.