Landskapsarkitektur NU! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Vi tackar för alla bidrag! Anmälan är nu avslutad och redaktionens och juryns arbete tar vid.
Upphovspersoner till utvalda projekt kommer kontaktas av redaktionen.

Landskapsarkitekturen som ämnesområde och dess roll i samhället har stärkts den senaste tioårsperioden. Under en längre tid har det funnits behov av ett forum för diskussion och fördjupning inom professionen för landskapsarkitektur i Sverige. Under hösten, i samband med Oyster och det nordiska landskapsarkitekturmötet 2015, ger vi ut publikationen Landskapsarkitektur NU!

Publikationen kommer att vara en provkarta av vad som är på gång, en spegling av vår tid. Målsättningen är att få in bidrag som på nya, kreativa sätt undersöker och belyser ämnet landskapsarkitektur för att finna svar på relevanta och aktuella frågeställningar i vår samtid. Vi vill poängtera att detta inte är en publikation med enbart färdigbyggda projekt. Valda bidrag kommer att tematiseras och inledas med en text med intressant infallsvinkel, skriven av olika skribenter.

Vi har också ambitionen att resa runt i Sverige med denna publikation och i samarbete med lokalföreningarna arrangera lokala eller regionala seminarier om just Landskapsarkitektur NU!

För att göra denna publikation möjlig är ditt tips och bidrag viktigt. Ju fler tips och bidrag som kommer in desto bättre kan publikationen spegla aktuella frågeställningar inom yrket i vår samtid. Vi kommer inte att kunna publicera allt material, därför är det viktigt att du kortfattat formulerar och motivera varför just ditt tips/bidrag är intressant. Bidragen ska ha aktualitet. Ett urval kommer att göras av en redaktion utsedd av Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur. Upphovspersoner till valda bidrag kommer sedan i dialog med redaktionen att utveckla beskrivningen av respektive projekt.

Landskapsarkitektur NU! kommer att uppvisa landskapsarkitekturens hela bredd från färdigbyggda objekt, program, orealiserade projekt, stadsplaneutredningar, beskrivning av arbetsmetoder, nya kunskaper, influenser, diskussioner och aktuell forskning. Vi vill poängtera att detta inte är en publikation med enbart färdigbyggda projekt.

Landskapsarkitektur NU ges ut av Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur. Redaktionen består av Åsa Drougge, Anders Kling och Karin Westermark.

Anmälningen stängd!