Landskapsarkitekt till Stadsbyggnad - Örebro kommun - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

5 Dec 2017

Vill du vara med och påverka utvecklingen av det framtida Örebro? Stadsbyggnadskontoret söker dig som vill ha spännande utmaningar och hjälpa till att driva planeringen av Örebro framåt! Vi erbjuder ett kreativt, utmanande och stimulerande arbete tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare där du får vara med och utforma lösningar för det framtida Örebro!

Om tjänsten
Stadsbyggnadskontoret leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus! Det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i, samt uppleva vår kommun och ett möte med stadsbyggnadskontoret skapar ett mervärde!

Örebro är mötesplatsen mitt i Sveriges demografiska centrum med 150 000 invånare. Staden växer så det knakar och många spännande projekt pågår. Exempel är utvecklingen av det centrala järnvägsstråket med ett nytt resecentrum, flera större nya bostadsområden samt omvandling av miljonprogramsområden och industriområden. I en växande kommun är god planberedskap och långsiktighet kombinerat med kommunikation, flexibilitet och proaktiva arbetssätt viktiga faktorer för framgång.

Din roll i Örebros utveckling är att vara en engagerad medarbetare som driver och tar ansvar för såväl planering som utformning av projekt inom stadsmiljöområdet. Tjänsten innebär att du är involverad i gestaltnings- och planeringsarbete på olika nivåer i Stadsbyggnads verksamhet. Det kan innebära planering och utformning av investeringar i stadsmiljön men även framtagande av riktlinjer och policydokument och medverkan som gestaltningskompentens i andra enheters projekt och planer. Arbetet innebär såväl skissarbete som produktion av geografiskt kopplat visionsmaterial, text och muntlig presentation. Arbetet sker oftast i samråd med andra enheter, avdelningar, förvaltningar och konsulter. En stor del av arbetet innebär dialog med kommunens medborgare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är varierande men du kommer bland annat att få jobba med kreativ problemlösning och att ta fram skisser, gestaltningsförslag och utredningar, i form av både text och bild, i dialog med kollegor, politiker, allmänheten och andra intressenter. I rollen ansvarar du för att driva dina uppdrag framåt och att uppnå goda resultat. Att kunna kommunicera väl i både tal, skrift och via visualisering för att kunna driva projekt och uppdrag framåt är viktiga egenskaper liksom en god samarbetsförmåga. Att ha god förståelse för de moment som ingår i genomförandet är också en viktig del i rollen.

Gemensamt för de uppdrag vi jobbar med är att de ger tydliga resultat med stor respons från allmänheten.

Kompetenskrav

  •  akademisk utbildning inom området landskapsarkitektur, arkitektur eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig/relevant
  •  kunskap om planprocessen, plan- och bygglagen och miljöbalken
  •  behärskar de vanligaste digitala rit- och layoutprogrammen och har kunskaper i GIS-användning
  •  B-körkort

Arbetet kräver att du har god kommunikativ förmåga, är flexibel och kan arbeta mål- och resultatorienterat med stort kundfokus. Som person är du engagerad, har förmåga att kreativt utveckla, visualisera och förankra idéer och har lätt för att samarbeta i olika sammanhang.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

  •  erfarenhet av arbete med stadsmiljörelaterade frågor i kommunal verksamhet

Omfattning och tillträde
Tillsvidareanställning 100%
Tillträde: snarast
Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Stadsbyggnad ansvarar för översiktlig planering, detaljplanering, planering av stadmiljöinvesteringar, markförsörjning och exploatering, trafikplanering, naturvård, kulturmiljövård, bygglov, fastighetsbildning, GIS och kartframställning. Sammanlagt arbetar drygt 150 medarbetare på planeringsavdelningen.

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun här.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 januari 2018.

Intervjuer planeras i första hand till vecka 3-4

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktpersoner
Hanna Bäckgren
Tf. Enhetschef Stadsmiljö och översiktlig planering
019-21 13 75

Patrik Kindström
Tf Avdelningschef Planeringsavdelningen
019-211612

Patrik Simonsson
SACO
019-21 13 66

Lasse Lundberg
Vision
019-21 42 31

Ansök

Örebro kommun