Landscapes of Power: Design for Social Justice - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

IFLA har lanserat sin årliga tävling för landskapsarkitektstudenter världen över. Årets tema är ”Landscapes of Power: Design for Social Justice” och tävlingen är knuten till World Design Summit i Montréal.

Mer information om tävlingen