Kvinnorepresentation inget för Sveriges Byggindustrier - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Elisabet Näslund—18 maj 2015

Nytt år, ny styrelse i byggarnas arbetsgivarorganisation Sveriges Byggindustrier, BI. Men så mycket nytt är det inte. Det är fortfarande Anders, Thomas och andra pojknamn och så Tore som ordförande.

Gull-Britt Jonasson, Finja Betongs vd, valdes in för några år sedan men det är också den enda kvinna som göre sig besvär. BI:s styrelse är en manlig bastion och valberedningen fortsätter att backa in i framtiden genom att diskriminera branschens alla kvinnor (utom en). Och de har hunnit bli fler under de nästan 20 år jag har bevakat byggbranschen – även om andelen 10% naturligtvis är alldeles för låg. Vilka signaler skickar det ut till kvinnor i byggkarriären att BI-toppen inte är intresserade av deras kompetens?

Beskedet om den skeva könsfördelningen kom bara dagar före Byggchefernas och Byggnads lanserade sin kampanj för att ”stoppa machokulturen i branschen och visa att det lönar sig med en jämställd bransch” som de själva uttrycker det på sin webbplats. Det är en ambitiös, treårig satsning och det är bara att hoppas att den bär frukt. Men i skenet av den blir BI:s valberednings agerande ännu mer obegripligt. En undran är om BI tillfrågades om de ville delta i kampanjen och vad svaret i så fall blev.

Byggnads/Byggcheferna kampanj mot machokulturen, blogg

Byggnads och Byggchefernas kampanj mot branschens machokultur pågår i bland annat tunnelbanan.

Samtidigt rapporterar tidskriften Fokus, sedvanligt eminent och vederhäftigt, att andelen kvinnor i företagens styrelser ökar kraftigt. De intervjuar Sara Öhrvall, utvecklingschef och styrelseledamot inom Bonniersfären, som nu väljs in i Investors styrelse, och Investors valberednings ordförande Hans Wibom. De ger båda en bild av en mer professionell rekryteringsprocess som innefattar en djupare granskning av kandidater och en bredare bas än de vanliga nätverken.

Sara Öhrvall säger dessutom något mer: att framtidssäkring blir en allt viktigare styrelseuppgift. Sett i det ljuset är BI:s styrelses sammansättning inte bara svårsmält utan dessutom skrämmande.

 

(BI:s nyvalda förbundsstyrelse består av Tore Nilsson, Peab (ordförande) Pether Fredholm, John Svensson Byggnadsfirma (vice ordförande), Anders Göransson, Picea Bygg, Thomas Håkanson, Ekenhuset, Thomas Jansson, NA Bygg, Jonas Karlsson, Byggnads Tornstaden, Svante Hagman, NCC Construction, Pierre Olofsson, Skanska Sverige, Gull-Britt Jonasson, Finja, Sören Bergström, JM, Jan Henriksson, Q-gruppen och Urban Nilsson, Berggren & Bergman.)

Elisabet Näslund är journalist och utvecklingsredaktör på Sveriges Arkitekter. Har bevakat samhällsbyggnadsbranschen sedan 1996.