Sälja strategiskt mot offentlig marknad (Stockholm) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.12.03 - 2019.12.04

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

14900 kr exkl. moms, 50% rabatt på kursavgift för medlem i Företagarservice

OBS! Nytt datum.

Den offentliga sektorn i Sverige står årligen för drygt två miljarder i omsättning mot enbart arkitektkontor. Och flera av yrkets allra mest spännande utmaningar finns just här – kulturhus, badhus, skolor, stationsbyggnader, museum – listan kan göras lång. För vissa uppdragstyper, som landskapsarkitektur och stadsbyggnadsuppdrag, är en tydlig majoritet av uppdragen just från offentliga beställare. Denna utbildning vill bredda synen på marknaden – inklusive de klassiska LOU-uppdragen men även täcka in direktupphandling, partnering och OPS. Vilka former passar ert kontor bäst, givet de uppdrag ni helst vill nå?

Under utbildningens andra dag ligger också ett kortare pass med möjligheten att i grupp utvärdera de olika formerna, och därefter lägga en inriktning för det egna kontorets arbete mot den offentliga marknaden.

Efter kursen kan du mer om

 • Den offentliga sektorn som marknad för arkitektkontor
 • LOU och offentliga beställare
 • Direktupphandling och när är det användbart för arkitekter
 • Partnering i praktiken
 • Säljstrategier mot den offentliga marknaden

Kursen vänder sig till dig som:

 • Har jobbat minst 5 år och haft direkt kundkontakt i uppdrag, troligen som UA alt som gruppchef, ägare eller i annan ledande position.
 • Jobbar på ett kontor som vill förändra eller förnya sin kundstock mot mer offentliga beställare och samtidigt utvärdera de olika formerna för detta.

Övrigt:

 • Du kommer få göra en enklare förberedelse innan kurstillfället om det egna kontorets arbete med offentliga beställare idag
 • Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, med 20 procent tilläggsavgift på kursavgiften

Kursledare
Jannice Johansson Steijner är VD & Arkitekt SAR/MSA med 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom arkitektkontor, både som studiochef och VD. Jannice har även arbetat som marknadschef och affärsområdeschef, med fokus på strategiskt säljarbete. Hon har stor vana av att utbilda och coacha både individer och grupper med organisation och strategiarbete inom sälj. Tillsammans med djup branschkunskap och praktisk erfarenhet från flera typer av kontor och tjänster blir kunskapen relevant och  konkret anpassad för just arkitekter.

Så fungerar kursanmälan

 • Sveriges Arkitekters kurser och program har alltid ett minimikrav på antal deltagare. Om det inte är tillräckligt många anmälda ges inte kursen. Minimikravet behöver fyllas senast 30 dagar innan kursstart. Därför är det viktigt att anmäla sig i tid!
 • En anmälan är bindande om inte avanmälan sker senast 30 dagar före kursstart.
 • Har du till exempel anmält två medarbetare som inte kan närvara, går det bra att skicka två andra medarbetare. Så länge platserna fylls spelar det alltså ingen roll om det inte är samma personer som i anmälan.