Strategisk sälj – offentlig sektor (Stockholm) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.10.15

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

7900 kr exkl. moms

Offentlig sektor är den största beställaren av bygg- och arkitekttjänster i Sverige. På kursen får anbudsansvariga arkitekter verktyg för att arbeta på ett strategiskt och långsiktigt lönsamt sätt med offentlig upphandling enligt LOU. Många arkitekter har erfarenheten att det är svårt att vinna offentliga upphandlingar och de som vinner har ofta problem med dålig lönsamhet. Målet med kursen är att deltagarna ska förstå hur offentliga aktörer köper arkitekttjänster och vilka krav i upphandlingarna som är möjliga att påverka.

Mer information kommer inom kort!

Så fungerar kursanmälan

  • Sveriges Arkitekters kurser och program har alltid ett minimumkrav på antal deltagare. Om det inte är tillräckligt många anmälda ges inte kursen. Minimumkravet behöver fyllas senast 30 dagar innan kursstart. Därför är det viktigt att anmäla sig i tid!
  • En anmälan är bindande om inte avanmälan sker senast 30 dagar före kursstart.
  • Anmälan är inte bunden till specifika personer. Har du till exempel anmält två medarbetare som inte kan närvara, går det bra att skicka två andra medarbetare. Så länge platserna fylls spelar det alltså ingen roll om det inte är samma personer som i anmälan.