Steg 2: Få inflytande genom affärsmässighet (HT 2017, Stockholm) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

I denna utbildning vässar du förmågan att öka ditt inflytande hos kunden och hos övriga aktörer i planoch byggprocessen genom en kombination av teori och praktik. Du får också fördjupade kunskaper i projektledning. Att stärka affärsmässigheten är extra viktigt nu när utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen går så snabbt. Två dagar består därför av praktiska övningar kring fastighetsägarens och projektets ekonomi. Du lär dig att argumentera för de arkitektoniska värdena i samband med kalkylen.

Du får också hjälp med att sälja in dig själv och dina idéer. Du lär dig marknadsföra och kommunicera arkitekttjänster både genom teori och praktiska övningar. Programmet ger ordet försäljning en positiv klang!

Efter Steg 2…
…är du diplomerad projektledare
…behärskar du grunderna i att göra en fastighetsekonomisk kalkyl
…är du trygg med att ta fram och pröva nya affärsmodeller
…kan du kommunicera dina styrkor och sälja in upp drag
…har du verktyg för att stärka dina personliga relationer till kunden

Utbildningsperiod: 31 augusti 2017 – 6 april 2018 i Stockholm

Utbildningen består av tolv heldagar som avhandlas i fem tvådagarsseminarier torsdag/fredag, en heldag för handledning av projektarbetet och en heldag med slutseminarium då deltagarna presenterar sina förslag. Utbildningen omfattar totalt 140 timmar, varav 70 timmar är schemalagda föreläsningar och resten förberedelse och projektarbete.

31/8–1/9 Projektledning
5-6/10 Verksamhetssystem
26–27/10 Försäljning
30/11–1/12 Fastighetsutveckling
11–12/1 Kommunikation
8–9/2 Projektarbete, 1 grupp/dag
6/4 Slutseminarium

Kostnad
Programavgiften på 36 900 kr ex moms inkluderar kurslitteratur samt mat och kaffe under seminariedagarna. Moms tillkommer.

Anmälan
Maximalt antal deltagare är 18. Plats reserveras vartefter anmälan görs. Deltagande i Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling förutsätter medlemskap i Sveriges Arkitekter. Du som bokar senast den 30 april garanteras plats. Avbokning måste ske senast en månad före kursstart.

För att bli godkänd krävs närvaro på föreläsningarna, inlämnad projektplan och inläsning av obligatorisk kurslitteratur inför respektive kursdag.


Läs merKontakta kursansvarig för frågor och intresseanmälan


Processledare, utbildnings- och forskningsfrågor pehr-mikael.sallstrom@arkitekt.se Tel 08-505 577 43, 0706-05 50 33