Du vill ta större plats i projekten. Du vill att ditt kontor ska tjäna mer pengar så att ni kan välja era uppdrag. I Sveriges Arkitekters omvärldsspaning ser vi ett ökat behov av arkitekter som är affärsmässiga, vill utveckla nya affärsmodeller och ta risker. I Steg 2 vässar du förmågan att öka ditt inflytande hos kunden och hos övriga aktörer i plan- och byggprocessen genom en kombination av teori och praktik.

Anmäl dig här

Två seminariedagar ägnas åt projektledning. Efter en introduktion till hur projektarbete organiseras tillämpar ni tillsammans kunskaperna i en rad inspirerande grupparbeten. I slutet av kursen formulerar du en projektplan som bottnar i din verksamhet.

Bredvidläsning: Affärsmässighet rankas högt när byggherrar väljer arkitekt

Du och företaget du jobbar på har allt att vinna på att du blir mer affärsmässig, det ser vi och det vet du, annars skulle du inte gå programmet. Att arvodena ökar långsammare än lönerna, som fallet är idag, är ingen bra företagsekonomisk utveckling. Att stärka affärsmässigheten är extra viktigt nu när utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen går så snabbt. Två dagar består därför av praktiska övningar kring fastighetsägarens och projektets ekonomi. Ett uppskattat inslag är att deltagarna lär sig att argumentera för de arkitektoniska värdena i samband med kalkylen.

Du får också hjälp med att sälja in dig själv och dina idéer. I och med globaliseringen öppnas nya marknader och det gäller att vara konkurrenskraftig både därute och här hemma. Du lär dig marknadsföra och kommunicera arkitekttjänster både genom teori och praktiska övningar.

Programmet ger ordet försäljning en positiv klang!

Efter Steg 2…
…är du diplomerad projektledare
…behärskar du grunderna i att göra en fastighetsekonomisk kalkyl
…är du trygg med att ta fram och pröva nya affärsmodeller
…kan du kommunicera dina styrkor och sälja in uppdrag
…har du verktyg för att stärka dina personliga relationer till kunden

Anmäl dig här

Utbildningsperiod: 2 februari–6 oktober 2017 i Stockholm

Utbildningen består av tolv heldagar som avhandlas i fem tvådagarsseminarier torsdag/fredag, en separat dag för handledning av projektarbetet och en heldag med slutseminarium då deltagarna presenterar sina förslag. Utbildningen omfattar 140 timmar, varav 70 timmar är schemalagda föreläsningar.

2–3/2 Projektledning
23–24/3 Affärsmässighet
27–28/4 Försäljning
1–2/6 Fastighetsutveckling
17–18/8 Kommunikation
7–8/9 Projektarbete, 1 grupp/dag
6/10 Slutseminarium

Kostnad
Programavgiften på 36 900 kr ex moms inkluderar kurslitteratur samt mat och kaffe under seminariedagarna. Moms tillkommer.

Anmälan
Maximalt antal deltagare är 18. Plats reserveras vartefter anmälan görs. Deltagande i Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling förutsätter medlemskap i Sveriges Arkitekter. Du som bokar senast den 30 maj garanteras plats. Avbokning måste ske senast en månad före kursstart.

För att bli godkänd krävs närvaro på föreläsningarna, inlämnad rapport och inläsning av obligatorisk kurslitteratur inför respektive kursdag.


Läs merVill du veta mer?

Kontakta kursansvarig


Processledare, utbildnings- och forskningsfrågor pehr-mikael.sallstrom@arkitekt.se Tel 08-505 577 43, 0706-05 50 33