Du vill ta större ansvar på kontoret och ha direktkontakt med kunderna. Du vill att ditt kontor ska tjäna mer pengar så att ni kan välja era uppdrag. I Steg 2 vässar du din affärsmässiga förmåga att förhandla om bra uppdrag, sälja och utveckla lönsamma arkitekttjänster. Sveriges Arkitekters branschanalys och intervjuer med byggherrar visar att arkitekter som förstår både sin egen och kundens affärer är efterfrågade.

Anmäl dig här

Du och företaget du jobbar på har allt att vinna på att du blir mer affärsmässig, det ser vi och det vet du, annars skulle du inte gå Steg 2. Att arvodena ökar långsammare än lönerna, som fallet är idag, är inte ett hållbart företagande.

I Steg 2 har vi samlat några av nycklarna till en hållbar arkitektverksamhet; projektledning, försäljning, verksamhetssystem, fastighetsutveckling och kommunikation. Ämnena avhandlas tematiskt under fem tvådagarspass. Varje pass omfattar både föreläsningar och praktiska övningar. Parallellt med seminarierna genomför deltagarna ett eget projektarbete där de planerar och förankrar ett förändringsarbete i sin verksamhet.

Bredvidläsning: Affärsmässighet rankas högt när byggherrar väljer arkitekt

Marknadsundersökningar som Sveriges Arkitekter genomfört pekar mot att förtroendet för arkitekternas kunskaper är högt. Den gemensamma branschutmaningen är att höja lönsamheten med ett hållbart företagande. När marknaden är het som nu är det viktigt att ta hand om sina medarbetare så att de orkar och stannar kvar, men också att andra ser er som en attraktiv arbetsplats. I programmet lägger vi stor vikt vid att introducera konkreta verktyg för att åstadkomma en förändring.
För arkitekter i offentlig tjänst ökar kraven på att samverka med marknadens aktörer och förstå företagens drivkrafter. Det förutsätter en förståelse för hur affärerna i samhällsbyggandet ser ut och samspelar med samhällsplaneringen. Därför omfattar Steg 2 även ett pass om stads- och fastighetsutveckling och värdeskapande på både kort och lång sikt. Ett uppskattat inslag är att deltagarna lär sig att argumentera för de arkitektoniska värdena i samband med kalkylen.

Du får också hjälp med att sälja in dig själv och dina idéer. Du lär dig marknadsföra och kommunicera arkitekttjänster både genom teori och praktiska övningar. Du får samtidigt stöd för att arbeta med den interna arbetsprocessen så att den samverkar på ett smidigt sätt med säljprocessen.

Efter Steg 2…
…är du diplomerad intern projektledare
…behärskar du grunderna i att göra en fastighetsekonomisk kalkyl
…är du trygg med att ta fram och pröva nya affärsmodeller
…kan du kommunicera dina styrkor och sälja in uppdrag
…har du verktyg för att stärka dina personliga relationer till kunden

Anmäl dig här

Utbildningsperiod: 31 augusti 2017 – 6 april 2018 i Stockholm

Utbildningen består av tolv heldagar som avhandlas i fem tvådagarsseminarier torsdag/fredag, en heldag för handledning av projektarbetet och en heldag med slutseminarium då deltagarna presenterar sina förslag. Utbildningen omfattar totalt 140 timmar, varav 70 timmar är schemalagda föreläsningar och resten förberedelse och projektarbete.

31/8–1/9 Projektledning
28–29/9 Försäljning
26–27/10 Verksamhetssystem
30/11–1/12 Fastighetsutveckling
11–12/1 Kommunikation
8–9/2 Projektarbete, 1 grupp/dag
6/4 Slutseminarium

Kostnad
Programavgiften på 36 900 kr ex moms inkluderar kurslitteratur samt mat och kaffe under seminariedagarna. Moms tillkommer.

Anmälan
Maximalt antal deltagare är 18. Plats reserveras vartefter anmälan görs. Deltagande i Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling förutsätter medlemskap i Sveriges Arkitekter. Du som bokar senast den 30 april garanteras plats. Avbokning måste ske senast en månad före kursstart.

För att bli godkänd krävs närvaro på föreläsningarna, inlämnad projektplan och inläsning av obligatorisk kurslitteratur inför respektive kursdag.


Läs merVill du veta mer?

Kontakta kursansvarig


Processledare, utbildnings- och forskningsfrågor pehr-mikael.sallstrom@arkitekt.se Tel 08-505 577 43, 0706-05 50 33