Steg 2: Få inflytande genom affärsmässighet (VT 2019, Malmö) - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.03.07 - 2019.10.03

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

44 900 kronor

Med Steg2 vässar du din affärsmässiga förmåga för att få både mer lönsamma och stimulerande uppdrag. Programmet bygger upp din grundläggande förståelse för intern projektledning och extern försäljning. Lönsamhet växer ur ett bra samspel mellan dessa grundpelare i varje företag: kompetens och marknad. Du lär dig att göra kostnads- och investeringskalkyler och att argumentera utifrån arkitekturens ekonomiska värdeskapande.

Projektarbete
Idag handlar kompetens alltmer om att kunna erbjuda ett effektivt lagarbete och att kunna dra nytta av olikheter. På marknaden blir det allt viktigare att kunna kommunicera vilka unika värden dina tjänster skapar för kunden eller kundens kund. Programmet bygger på att korta teoripass varvas med praktiska övningar. Med ett projektarbete ges både träning i projektplanering och stöd för att dra igång ett internt arbete med affärsutveckling.

Efter Steg2…
…är du diplomerad projektledare
…behärskar du grunderna i att göra en fastighetsekonomisk kalkyl
…är du trygg med att ta fram och pröva nya affärsmodeller
…kan du kommunicera dina styrkor och sälja in uppdrag
…har du verktyg för att kommunicera på ett övertygande sätt

Utbildningsperiod: 7 mars 2019 – 10 oktober 2019 i Malmö

Utbildningen består av tolv heldagar som avhandlas i fem tvådagarsseminarier torsdag/fredag, en heldag för handledning av projektarbetet och träning i förhandlingsteknik och en heldag med slutseminarium då deltagarna presenterar sina förslag. Utbildningen omfattar totalt 150 timmar, varav 70 timmar är schemalagda föreläsningar och resten förberedelse och projektarbete.

7–8 mars: Projektledning
4–5 april: Försäljning
2–3 maj: Affärsutveckling
3–4 juni: Fastighetsutveckling
15–16 augusti: Kommunikation
12 eller 13 september: Projektarbete och förhandlingsteknik, 1 grupp/dag
10 oktober: Slutseminarium

Kostnad
Programavgiften på 44 900 kr ex moms inkluderar kurslitteratur, onlinekurs i förhandlingsteknik samt mat och kaffe under seminariedagarna. Moms tillkommer.

Anmälan
Maximalt antal deltagare är 20. Plats reserveras vartefter anmälan görs. Deltagande i Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling förutsätter medlemskap i Sveriges Arkitekter. All bokning sker via webben. Avbokning måste ske senast en månad före kursstart.
För att bli godkänd krävs närvaro på föreläsningarna, inlämnad projektplan och inläsning av obligatorisk kurslitteratur inför respektive kursdag. Om du missar ett pass erbjuder vi dig möjlighet att komplettera i någon av kommande 4 omgångar inom 2 år.