Steg 1: Bli proffsigare i arkitektrollen (HT 2019, Stockholm) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.08.22 - 2019.12.06

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

34 900 kr ex. moms

I Steg 1 går vi på djupet med de lagar, regler och yrkesetik som definierar och styr arkitektens ansvar och befogenhet. Vi går igenom ABK och AB-avtalen som stöd för arkitektens inflytande och bra affärer. En del av programmet ägnas åt certifiering och rollen som kontrollansvarig enligt PBL. Vi går igenom hur ansvar och befogenhet fördelas inom ett arkitektföretag och i en konsultgrupp. Du får också lära dig hur upphovsrättslagen kan användas för att stärka arkitektrollen.

Arkitekters kompetens ökar projektets värdestegring men är tyvärr ofta osynlig – både för kunden och arkitekten själv. Vi diskuterar därför arkitektens kunskap och kommunikation av arkitekttjänster. Du får också pröva på att utveckla ditt företags affärsidé. Att veta vad ni säljer, era villkor och hur ni tar betalt underlättar kommunikationen och ökar trovärdigheten både för företag och enskilda medarbetare.

Efter Steg 1…
…vet du vilka olika yrkesroller och utvecklingsmöjligheter du har som arkitekt
…har du kunskap om byggandets lagar och regler
…kan du hela processen, från idé till genomförande och förvaltning
…känner du till de viktiga aktörerna och deras driv krafter: från kommunen och medborgare till entreprenör och investerare
…har du inblick i arkitektföretagets affär och uppdragsekonomi
…förstår du hur du kan stärka din kompetens med ökat ansvarstagande
…har du diplom på dina juridiska kunskaper

Programperiod: 22 augusti–6 december i Stockholm.

Utbildningen består av nio heldagar. De behandlar ämnesblock under fyra tvådagarsseminarier torsdag/fredag samt ett avslutande halvdagsseminarium. Utbildningen omfattar 90 timmar, varav 50 timmar är schemalagda kursdagar.Den kurslitteratur som ingår i priset är ett bibliotek med fackböcker som ger en heltäckande bild av arkitektrollen, ansvar och befogenheter.

  • 22–23 augusti: Professionens plattform och ABK
  • 19–20 september: Planprocesser och PBL
  • 17–18 oktober: Designprocesser, projektorganisation och upphovsrätt
  • 14–15 november: Byggprocesser och AB-avtalen
  • 6 december: Slutseminarium om hur arkitekterna kan stärka sitt inflytande

Kostnad

Utbildningsavgiften på 34 900 kr ex moms inkluderar kurslitteratur samt mat och kaffe under seminariedagarna. Moms tillkommer.

Anmälan

Maximalt antal deltagare är 28. Plats reserveras vartefter anmälan görs. Deltagande i Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling bygger på medlemskap i Sveriges Arkitekter. Andra medarbetare på arkitektföretag kan ges dispens mot påslag 10% på kursavgiften. Anmäl dig senast 31 maj och ange om du är medlem. Icke medlemmar kontaktas då. Avbokning kan göras fram till en månad före kursstart. Du som ska delta måste ha minst ett års yrkesverksamhet. För att bli godkänd krävs närvaro på föreläsningarna, minst sex inlämnade hemuppgifter och inläsning av obligatorisk kurslitteratur inför respektive kursdag. Om du missar en dag erbjuder vi en möjlighet att se motsvarande föreläsningar på video.

  • Sveriges Arkitekters kurser och program har alltid ett minimumkrav på antal deltagare. Om det inte är tillräckligt många anmälda ges inte kursen. Minimumkravet behöver fyllas senast 30 dagar innan kursstart. Därför är det viktigt att anmäla sig i tid!
  • En anmälan är bindande från det att fakturan kommit in.
  • Anmälan är inte bunden till specifika personer. Har du till exempel anmält två medarbetare som inte kan närvara, går det bra att skicka två andra medarbetare. Så länge platserna fylls spelar det alltså ingen roll om det inte är samma personer som i anmälan.

Kontaktperson

Pehr-Mikael Sällström