Steg 1: Bli proffsigare i arkitektrollen (VT 2018, Göteborg) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.01.25 - 2018.06.08

Plats

Göteborg

Pris

28 900 kronor ex moms

Anmäl dig här

I Steg 1 går vi på djupet med de lagar och regler som definierar och styr arkitektens roll. Vi går igenom ABK och AB-avtalen som stöd för arkitektens inflytande och bra affärer. En del av kursen ägnas åt certifiering och åt rollen som kontrollansvarig enligt PBL. Du får också lära dig hur upphovsrättslagen påverkar arkitektarbetet. Programmet ger dig verktyg för att bättre hantera relationerna med övriga yrkesgrupper liksom hur det juridiska ansvaret fördelas.

Arkitekters kompetens ökar projektets värdestegring men är tyvärr ofta osynlig – både för kunden och arkitekten själv. Vi diskuterar därför arkitektens kunskap och grunder för kommunikation. Du får också verktyg för ett strategiskt perspektiv på prissättning. Programmet tar även upp grundläggande kunskaper om verksamhetssystem, där medarbetarnas kompetens och ansvar definieras. Det underlättar för kommunikationen och ökar trovärdigheten för företag och enskilda medarbetare.

Efter Steg 1…
…vet du vilka olika yrkesroller och utvecklingsmöjligheter du har som arkitekt
…har du kunskap om byggandets lagar och regler
…kan du hela processen, från idé till genomförande och förvaltning
…känner du till de viktiga aktörerna och deras driv krafter: från kommunen och medborgare till entreprenör och investerare
…har du inblick i arkitektföretagets affär och uppdragsekonomi
…förstår du hur du kan stärka din kompetens med ökat ansvarstagande
…har du diplom på dina juridiska kunskaper

Anmäl dig här

Programperiod: 25 januari–8 juni 2018 i Göteborg

Kursmoment:
25–26/1 Samhällsbyggnadssystemet och avtalen (ABK)
15–16/3 Plan Bygglov- och Ledningsprocesser (PBL)
19–20/4 Strategi- och Designprocesser (Kommunikation)
17-18/5 Byggprocesser och arkitekters affärsidéer (AB-avtalen)
8/6 Slutseminarium, diplomering
Utbildningen omfattar 90 timmar, varav 50 timmar är schemalagda kursdagar.

Kostnad
Utbildningsavgiften på 28 900 kronor ex moms inkluderar kurslitteratur samt mat och kaffe under seminariedagarna. Den kurslitteratur som ingår i priset är ett bibliotek med fackböcker som ger en heltäckande bild av samhällsbyggnadsprocessen.

Anmälan
Programmet vänder sig i första hand till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Även andra medarbetare i arkitektverksamheter kan delta i mån av plats till ordinarie pris.


Kontakta kursansvarig för frågor och intresseanmälan