PBL för arkitekter (FULLSATT) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.03.12
kl. 09.00 - 16.30

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

400 kr (exl. moms)

Denna kurs har dessvärre blivit fulltecknad (även kölistan är full). Den kommer dock att finnas tillgänglig digitalt hos Boverket till hösten.

I vår erbjuder vi Boverkets endagsutbildning i plan- och bygglagen PBL, särskilt riktad till privatpraktiserande arkitekter. Fokus ligger på projektering – från bygglovsskedet till färdig byggnad.

Reglerna om byggande är omfattande och som arkitekt är man ofta bara konkret insatt i en mindre del. Att förstå syftet med reglerna och hur olika regler förhåller sig till varandra gör det lättare att tillämpa dem. Under dagen går vi igenom bygglagstiftningen i stort och fördjupar oss i det som är särskilt relevant för projekterande arkitekter. Ett avsnitt handlar om reglerna, bl.a. Boverkets byggregler BBR, och ett avsnitt om lov- och byggprocessen. Vi kopplar ihop teori och praktik i en övningsuppgift, som genomförs i mindre grupper. Det ges också utrymme för egna reflektioner och diskussioner.

Efter kursen kan du mer om

  • regler om byggande och hur de förhåller sig till varandra
  • hur man använder byggreglerna, veta hur BBR är uppbyggd
  • lov- och anmälansprocessen enligt PBL
  • roller och ansvar i ett byggprojekt – byggherrens, konsultens, kommunens osv
  • skillnaden mellan bindande regler, allmänna råd, vägledning, standarder, branschregler osv
  • utformningskrav som prövas i bygglovet
  • de tekniska egenskapskraven och det tekniska samrådet.

Kursen vänder sig till dig som

  • arbetar i konsultverksamhet
  • har något eller några års erfarenhet av att arbeta med projektering av byggnader.

Utbildningen är en pilotversion inför att ta fram en webbaserad utbildning. Alla kursdeltagare kommer därför att få göra en mer omfattande utvärdering, efter kursens slut. På grund av detta är kursavgiften endast 400 kronor och om intresset är stort förbehåller sig kursarrangören rätten att välja deltagare som ger bred representativitet bland de intresserade.

Har du frågor? Kontakta Eva Minoura