Argumentera med PBL (Stockholm) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.04.09 - 2019.04.10
kl. 09.00 - 17.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

9 600 kr (exkl. moms)

Vårens nya tvådagarskurs riktar sig till arkitekter som vill kunna använda Plan- och Bygglagen för att ge argument för bättre arkitektur. Kursens föreläsare, alla experter inom tillämpning av PBL, utmanar bilden av att lagen är svårtolkad och krånglig genom att dela med sig av egna erfarenheter från både praktik och rättsfall. De som dagligen konfronteras med plan- och bygglagstiftningen ska känna sig trygga i sin kunskap om PBL, vad det innebär för den egna rollen men också vilket ansvar andra aktörer inom de olika plan- och byggprocesserna har.

Arkitekter och planerare behöver kunna sätta lagar och regelverk i sitt sammanhang och förklara för andra hur PBL tillämpas. Ett viktigt stöd i det är att känna till de goda exempel som kan ge vägledning vid olika avvägningar.

Efter kursen kan du mer om

  • aktörernas ansvar för PBL:s tillämpning
  • aktuella ändringar i PBL
  • intressekonflikter och överklaganden
  • fördjupad kunskap om markanvisningar, exploaterings- och genomförandeavtal.

Kursen vänder sig till dig som

  • har grundläggande kunskaper om PBL
  • arbetar i offentlig- eller konsultverksamhet
  • vill vara delaktig i ett nätverk för utbyte av lyckad tillämpning av PBL.

Kontaktperson:

Eva Minoura