Alla affärsutvecklar (Göteborg) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.03.26 - 2019.03.27
kl. 09.00 - 17.00

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Pris

10 600 kr (exkl.moms)

Kursen i affärsutveckling ger förståelse och verktyg för att analysera och utveckla en lönsam affärsverksamhet på ett kreativt sätt. Med stora omvärldsförändringar är det de snabbrörliga organisationerna, som blir bäst på att hitta gynnsamma uppdrag och kan erbjuda nya tjänster. De företag som kan motivera sina medarbetare att tänka strategiskt, kan utvecklas snabbare.

Ju fler som ser och reflekterar över signaler i omgivningen, desto fler medvetna kollegor kan ta ansvar för tillvaron. De riktigt framgångsrika idéerna har i regel byggts upp gradvis. I den här kursen får du kunskap och metoder att steg för steg bygga upp en stark, flexibel, kreativ verksamhet så att din organisation hittar ert eget sätt att välja kunder och arbetsformer. Kursen ger dig en enkel processbeskrivning och handfasta verktyg. Med hjälp av dessa bygger du en egen modell som kan upprepas, involverar dina kolleger och fördjupar ert arbetssätt med affären.

Alla…

Fler som tänker – det är en fördel om många i ett företag kan bidra med kunskap, tankar och idéer.
Fler som spanar – den som deltagit i affärsutveckling blir mer medveten om signalerna från omgivningen.
Mer engagemang – den som deltagit i affärsutveckling blir mer engagerad i fortsatt förändring och utveckling.

…affärsutvecklar

Affärsutveckling ger medvetenhet – den som tänkt igenom sin affär blir mer medveten om sin omgivning, sina kunder, sina styrkor och vad man har lust att göra.
Affärsutveckling ger handlingsfrihet – den som är medveten kan ta bättre beslut, vara mer flexibel och styra sin egen tillvaro.
Affärsutveckling är som bäst – när den innehåller information och analys, kreativitet och systematik.

Upplägg:

Kursen består av två heldagar och en övning som utförs i din egen verksamhet. Det innebär att dina kollegor också får del av kursen. Det är en fördel att vara två eller fler deltagare från samma verksamhet – det ger mer stöd i genomförandet. Därefter får du ett individuellt feed back-möte med kursledaren efter cirka två månader för att få bästa utväxling.

Efter kursen kan du mer om

  • kreativa metoder för affärsutveckling
  • grunder och begrepp i strategi
  • praktiska verktyg för att engagera medarbetarna i processen.

Kursen vänder sig till dig som:

  • är medlem i Sveriges Arkitekter, i mån av plats även icke-medlemmar med påslag på kursavgiften om 20%
  • arbetar som uppdragsansvarig eller med grupp- och verksamhetsledning.

Kursledare:

Liza Rudolfsson har över 20 års erfarenhet som managementkonsult, med särskilt intresse för kreativitet och involvering av stora grupper. För arkitekter är hon mest känd från Steg3 och kursen Att leda kreativa idéprocesser. Med ett flertal uppdrag inom arkitektverksamheter har hon stor förståelse för arkitekternas förutsättningar och uppdrag. Liza är uppskattad för sin kombination av gedigen förankring i forskning och hennes praktiska, lekfulla sätt att locka till engagemang.

Björn Lönegren deltar också i kursen. Han har lång erfarenhet av att hjälpa konsultföretag att utveckla sin affär med särskilt tonvikt på genomförandet – att koppla en klar tanke till praktiskt handling i vardagen. Björn och Liza kommer från företaget Make Progress.