Alla affärsutvecklar (Göteborg) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.03.26 - 2019.03.27
kl. 09.00 - 17.00

Kursen i affärsutveckling ger förståelse och verktyg för att analysera och utveckla en lönsam affärsverksamhet. Med stora omvärldsförändringar är det de snabbrörliga organisationerna, som blir bäst på att hitta gynnsamma uppdrag och kan erbjuda nya tjänster. Motivet är inte bara ökad lönsamhet, det ger också utrymme för fler idéer och engagemang hos medarbetarna.

Ju fler som ser och reflekterar över signaler i omgivningen, desto fler medvetna kollegor kan ta ansvar för tillvaron. De riktigt framgångsrika idéerna har i regel byggts upp gradvis. I den här kursen får du kunskap och metoder att steg för steg bygga upp en stark, flexibel, kreativ verksamhet så att din organisation hittar ert eget sätt att välja kunder och arbetsformer. Kursen ger dig en enkel processbeskrivning och handfasta verktyg. Med hjälp av dessa bygger du en egen modell som kan upprepas, involverar dina kolleger och fördjupar ert arbetssätt med affären.

Kursen består av två heldagar och en övning som utförs i din egen verksamhet. Därefter får du ett individuellt feed back-möte med kursledaren efter cirka två månader för att få bästa utväxling. Efter kursen kommer du få en mätbar effekt av dina – och dina kollegors – arbete med affärsstrategi i er verksamhet.

Efter kursen kan du mer om

  • tjänsteutveckling och affärsidéer
  • konkreta metoder för att involvera medarbetarna tidigare i processen
  • grunder och begrepp i affärsutveckling.

Kursen vänder sig till dig som:

  • är medlem i Sveriges Arkitekter
  • arbetar som uppdragsansvarig eller med grupp- och verksamhetsledning.

Kursledare:

Liza Rudolfsson har över 20 års erfarenhet som managementkonsult, med särskilt intresse för kreativitet och involvering av stora grupper. För arkitekter är hon mest känd från Steg3 och kursen Att leda kreativa idéprocesser. Med ett flertal uppdrag inom arkitektverksamheter har hon stor förståelse för arkitekternas förutsättningar och uppdrag. Liza är uppskattad för sin kombination av gedigen förankring i forskning och hennes praktiska, lekfulla sätt att locka till engagemang.

Björn Lönegren deltar också i kursen. Han har lång erfarenhet av att hjälpa konsultföretag att utveckla sin affär med särskilt tonvikt på genomförandet – att koppla en klar tanke till praktiskt handling i vardagen. Björn och Liza kommer från företaget Make Progress.

Kontaktperson:

Karin Hammarskiöld