Lagstadgad ålderspension - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Vi får alla pension från det allmänna lagstadgade pensionssystemet. Pensionen finansieras bl.a. genom avgifter som arbetsgivaren betalar genom egenavgifter. Pensionen kan bestå av tilläggspension, inkomstpension, premiepension och garantipension. Hos pensionsmyndigheten kan du läsa mer om den lagstadgade pensionen, mer information hittar du här.

På Minpension.se kan du se hela din pension och göra prognoser som visar hur mycket pengar du kan få när du blir pensionär – Min Pension