Kollektivavtalad ålderspension – privat - Sveriges Arkitekter

För arkitekter som är anställda på privat arkitektkontor som har kollektivavtal består den kollektivavtalade pensionen av ITP1, ITP 2 och ITP K.

Är du född 1979 eller senare omfattas du av en premiebestämd ITP (ITP 1). Det innebär att arbetsgivaren betalar en premie på 4,5procent av din kontanta bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (41.750 kronor per månad 2020 ). På lönedelar över denna nivå betalar arbetsgivare en premie på 30 procent.

Du tjänar in ITPs ålderspension från 25 års ålder och till och med månaden du fyller 65 år. Ålderspensionens storlek vid pensionstillfället beror på hur mycket premier som inbetalats samt på hur dessa pengar förräntats.

Är du född 1978 eller tidigare omfattas du av en förmånsbestämd ITP (ITP 2). Det innebär att man redan från början har bestämt storleken på den pension som försäkringen en dag ska ge. Förmånsbestämda ITP 2 räknas ut i procent av den pensionsmedförande lönen. Detta sker med olika procentsatser för olika inkomstskick. På lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp är ITP pensionen 10 procent, på lönedelar mellan 7,5-20 inkomstbasbelopp är ITP pension 65 procent och på lönedelar mellan 20-30 inkomstbasbelopp är ITP pensionen 32,5 procent.

Den förmånsbestämda ITP 2 pensionen reduceras om tjänstetiden är kortare än 360 månader.

ITP K har man rätt till om man omfattas av ITP 2 efter den månaden man fyllt 28 år och fram till 65 års ålder. ITP K är en kompletterande premiebestämd pension som du har utöver din förmånsbestämda. ITP K premien är 2 procent av lönen.

Här kan du läsa mer om ITP:
ITP 1
ITP 2

Här kan du få personlig rådgivning om din tjänstepension ITP.