Kulturmiljöstrateg till samhällsutvecklingskontoret i Täby Kommun - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

30 Jul 2018

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och här bor ca 70 000 personer. Täby kommun ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.

Täby kommun står inför ett mycket expansivt skede i sin utveckling med det övergripande målet att utveckla kommunen till att bli en stark del av Stockholmsregionen med Täby centrum – Arninge som en regional stadskärna. Täby kommun driver en omfattande bebyggelseutveckling tillsammans med en kraftfull och långsiktig utveckling av kollektivtrafiken. Hållbart stadsbyggande och särskiljande arkitektur är viktiga ledord när bostäder och arbetsplatser nu växer fram. Utvecklingsområdena är många och stora intressanta planerings- och byggprojekt står på agendan.

Samhällsutvecklingskontoret består av sex avdelningar: Strategiska avdelningen, plan och exploatering, samhällsservice, fastighet, teknik och stadsmiljö samt avdelningen för stora projekt. Tjänsten finns på enheten för strategisk samhällsutveckling inom strategiska avdelningen som leds av stadsarkitekten.

Arbetsuppgifter
I Täby finns det en kulturhistorisk skatt med byggnader och miljöer som vuxit fram genom århundradena. För att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av kommunen behöver kulturmiljöfrågorna finnas med som en naturlig del i samhällsutvecklingen. Som kulturmiljöstrateg i Täby kommun kommer du ansvara för att kommunens utveckling sker med hänsyn till kommunens kulturmiljö. Du kommer att inventera kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer och byggnader samt arbeta strategiskt med kulturmiljöfrågor bl.a. i översiktsplan, planprogram och andra strategiska planer. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för kulturmiljöfrågorna i såväl detaljplanering som bygglov. Arbetet innebär samverkan med hela samhällsutvecklingskontoret samt andra verksamhetsområden i kommunen, inte minst Kultur och fritid som bland annat ansvarar för att underhålla och tillgängliggöra kulturmiljöer och fornminnen. Du kommer att ingå i en enhet med ca 10 strateger inom översiktsplanering, fastighetsförsörjning, teknisk försörjning, hållbarhet och trafik.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kulturmiljö, arkitektur, samhällsplanering eller motsvarande. Du har bred erfarenhet av arbete med kulturmiljöfrågor inom kommun och/eller från privata sektorn samt har stor kunskap om stadsbyggnadsprocessen. Personliga egenskaper som värderas är att du kan arbeta på en strategisk nivå samt är målinriktad och pedagogisk. Vidare har du lätt att skapa förtroende internt och externt. Du är kunnig i gällande lagstiftning och dess tillämpning. Du är intresserad och engagerad i frågor som rör samhällsutveckling, arkitektur och kulturmiljö och du vill vara med och påverka. Som person är du trygg och skapar bra relationer med dina kolleger och externa parter. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete, är prestigelös och kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Ansökningarna hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Kontakt
Låter det intressant? Skicka din intresseanmälan via https://www.advice-es.com/uppdrag/kulturmiljostrateg-till-spannande-samhallsutvecklingsprojekt/. Sista ansökningsdagen är den 27e augusti. För frågor gällande tjänsten kontakta gärna Gustaw Lindhall på telefon 072-3299494 eller gl@advice-es.com. Behandling av intresseanmälan och urval sker löpande under augusti.