Kritikerpriset 2009 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters kritikerpris 2009 tilldelas tidskriften 4Ark för dess mångsidiga och inspirerande koppling av arkitektur och byggande till övergripande samhällsfrågor. Tidskriften nöjer sig inte med att sätta fokus på enskilda projekt och objekt utan lyfter diskussionen till en problematiserande, ideologisk och teoretiserande nivå. 4Ark har därtill ett sympatiskt tilltal – dess ambitiösa och dynamiska redaktion förvaltar ansvarsfullt det text- och bildmaterial som kommer läsaren till del.

– Juryns motivering.

Jury

Bosse Bergman, forskare
Katarina Bonnevier, arkitekt MSA
Mats Arvidsson, journalist
Lena From, journalist
Fredrik Nilsson, arkitekt SAR/MSA