Rebecka Forsberg arkitektkontor AB - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Kontaktperson

Rebecka Hietink Forsberg, arkitekt SAR/MSA

Telefon

08 - 612 20 03

Ett litet företag med stor variation bland uppdragen.

Merparten av projekten är inom byggnadsvårdsektorn där vi projekterar om- och tillbyggnader samt utarbetar vårdprogram och underhållsplaner. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer vårdas samtidigt som olika verksamheters behov tillgodoses. Flera av de byggnader vi arbetar med är statliga byggnadsminnen. Vi projekterar även om- och tillbyggnader i modernare miljöer samt utför nybyggnadsprojekt.

I projekten åtar vi oss alla delar av byggprocessen – programarbete, projektering, byggledning, besiktning/kontroll, projektledning. Vår målsättning är att i varje projekt ta fram lösningar som på bästa sätt tar vara på byggnadens värden och kombinera dem med kraven på god funktion. Ett nära samarbete med Dig som beställare och lyhördhet för Dina önskemål är en självklarhet. Välkomna att kontakta oss!

Specialkompetens
Bostäder, Färgsättning, Ljusdesign, Projektledning
Inriktningar
Byggnadsvård, Hus/byggnadsprojektering, Idékoncept